namaz
namaz
namaz blog

AZRAİL

Azrail Aleyhisselam: İnsanların ölüm zamanı geldiğinde onların canını olmakla görevlidir. Nefesleri tükenen canlıların ruhlarını almakla vazifelendirilmiştir. Bu melek Kur’an ve sahih hadislerde, Azraîl ismiyle değil, melekü’l mevt (ölüm meleği) şeklinde geçmektedir. Allah'ın emriyle bütün canları Azrail alır, hiç bir canlı elinden kurtulamaz.

"De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz." (Secde 32/11)

Her insanın canını almakla görevli bir ölüm meleği vardır. Azraîl bu meleklerin başıdır.

"Nihayet birinize ölüm geldiği vakit (görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde kusur etmezler." (En’am, 6/61, A’raf, 7/37)

 

 

 

 

 

 

 


"Ey iman edenler, rüku edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz." (Hac Suresi, 77. Ayet)
REKLAM
DİNİ BİLGİLER
BİLGİ

Namazsitesi.com
temel namaz bilgilerinin yer aldığı, güvenilir dini kaynaklar ışığında oluşturulmuş bir web sitesidir.