namaz
namaz
namaz blog

HAFAZA MELEKLERİ

Hafaza Melekleri: İnsanların önünde arkasında gezen meleklere denir. İnsanların iyiliklerini ve kötülüklerini yazan diğer iki meleğe de "Kiramen Katibin" denmektedir.

Sağdaki melekler iyilikleri, soldaki melekler kötülükleri yazmakla vazifelendirilmişlerdir.

"Muhakkak sizin üzerinizde hafız (gözetleyici) melekler var. Kiram (değerli) kâtipler var. Her ne yaparsanız bilirler." (el-İnfitâr, 82/ 10, 11, 12)

Hz. Peygamber (s.a.s) "Allahu Teâla şöyle buyurmuştur: "Kulum bir günah işlemeye karar verirse onun cezasını yazmayın. Şayet o kötülüğü işlerse ona bir günah yazın. Bir iyilik yapmaya karar verirse yapmasa bile ona bir iyilik yazın. Yaparsa on iyilik yazın " der. (Müslim, İmân, 203)

"İnsanın arkasında ve önünde, Allah'ın emriyle onu koruyan ve yaptıklarınızı kaydeden melekler vardır." (er-Ra'd, 13/11)

Bu melekler insandan cima, helâ ve gusül anında bu haller bitinceye kadar ayrılırlar.

Hz. Peygamber (s.a.s) "Sizden hela ve cima hali hariç ayrılmayan Kirâmen Kâtibin'e saygı gösterin. İçinizden biri banyo yaptığında bir bez parçası ile avret mahallini örtsün"

 

 

 


"Ey iman edenler, rüku edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz." (Hac Suresi, 77. Ayet)
REKLAM
DİNİ BİLGİLER
BİLGİ

Namazsitesi.com
temel namaz bilgilerinin yer aldığı, güvenilir dini kaynaklar ışığında oluşturulmuş bir web sitesidir.