namaz
namaz
namaz blog

ABDESTİ UNUTMAK

Bir kimse abdest aldığından emin olupta, abdestini bozup bozmadığı konusunda şüpheye düşse, o kimse abdestli sayılır. Öte yandan abdestini bozduğunu bildiği halde yani mein olduğunda, sonradan abdest alıp almadığından şüphe eden kimse de abdestsiz sayılır.

Abdesti unutmak durumunun özeti aslında kısaca şudur; kesin olarak bilinen bir şey şüphe ile ortadan kalkmaz.

Abdestli olduğunu unutmak her iki mezhepte de abdesti bozmaz. Yani o kimse abdest aldığını hatırlıyorsa ve abdestini bozmadığını biliyorsa, abdestli olduğunu unutmuş olması Hanefi mezhebinde de, Maliki mezhebinde de abdestine zarar vermez.

 

Mezheplere göre abdesti unutmak

Hanefi mezhebinde, abdest aldığını bilip, sonra bozulduğuna şüphe ederse, abdesti var kabul edilir. Abdesti bozulduğunu bilip, sonra abdest aldığında şüphe ederse abdestsiz sayılır, abdest alması gerekir. 

Maliki mezhebinde, abdest alıp almadığını hatırlamazsa, abdesti unuttuysa abdesti yok kabul edilir. Daha sonra abdesti olduğunu hatırlarsa yine abdesti var demektir. Yani abdestli olduğunu unutmak abdesti bozmuş olmaz. Yine Maliki mezhebinde abdestini bozup bozmadığını kesin olarak bilemiyorsa, şüphe içinde ise yeniden abdest alması gerekir.
Abdest nedir

Abdest nasıl alınırREKLAM
DİNİ BİLGİLER
BİLGİ

Namazsitesi.com
temel namaz bilgilerinin yer aldığı, güvenilir dini kaynaklar ışığında oluşturulmuş bir web sitesidir.