namaz
namaz sitesi menü

Namaz Sureleri

Namazda bir miktar Kuran-ı Kerim okumak namazın farzlarındandır. Namazda okunması gereken asgari miktar, kısa üç ayet veya buna denk bir uzun ayettir. Namazda okunan sureler, surelerin arapçası, türkçe okunuşu, anlamı ve sesli okunuşlarını namaz sureleri sayfamızdan bulabilirsiniz.

REKLAM

Namaz sureleri olarak Kuran-ı Kerim’in sonunda yer alan kısa sureler veya uzun olan surelerinde bazı ayetleri okunabilmektedir.

 

» Fatiha Suresi

» Ayetel Kürsi

» Amenerrasulü

» Hüvallahüllezi

» Duha Suresi

» İnşirah Suresi

» Tin Suresi

» Alak Suresi

» Kadir Suresi

» Beyyine Suresi

» Zilzal Suresi

» Adiyat Suresi

» Kaaria Suresi

» Tekasür Suresi

» Asr Suresi

» Hümeze Suresi

» Fil Suresi

» Kureyş Suresi

» Ma'un Suresi

» Kevser Suresi

» Kafirun Suresi

» Nasr Suresi

» Tebbet Suresi

» İhlas Suresi

» Felak Suresi

» Nas Suresi

Kur'an'daki son 10 sureyi sırasıyla tek bir sayfada görmek için ayrıca bakabilirsiniz: Kısa Sureler

 

Uzun Sureler

» Yasin Suresi

» Mülk (Tebareke) Suresi

» İnsan Suresi

» Mürselat Suresi

» Nebe Suresi

» Naziat Suresi

» Abese Suresi

» Tekvir Suresi

» İnfitar Suresi

» Mutaffifin Suresi

» İnşikak Suresi

» Buruç Suresi

» Tarık Suresi

» A'la Suresi

» Gaşiye Suresi

» Fecr Suresi

» Beled Suresi

» Şems Suresi

» Leyl Suresi

 

Namazlarda Fatiha Suresi’nden sonra okunan kısa sureler veya en az üç ayet uzunluğundaki bir ayet okunabilmektedir. Örneğin; Ayetel kürsi Bakara suresinin 255. ayetidir. Yani sadece bir ayettir. Ama uzun bir ayet olduğu için Ayetel Kürsi namazlarda okunabilir.

Sureleri okurken; surelerin okunma sırası, surenin kısalığı uzunluğu gibi konulara dikkat edilerek sünnete rivayet edilmesi önemlidir. Örneğin namaz kılarken sureleri, Kur’an-ı Kerim’deki sıralandığı gibi okumak, ilk rekatta okunan sure diğerlerine göre daha uzun olması gibi konular önemlidir.

Bakınız: Namaz sureleri sırası

Fatiha Suresi

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

İhlas Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Felak Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e'ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

Nas Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e'ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

 

Namaz sureleri ile birlikte namazda okunan Sübhaneke, Ettehiyyatü, Rabbena duası, Kunut duaları gibi duaları da bu sayfamızdan öğenebilir ve ezberleyebilirsiniz.

Bakınız: Namaz duaları

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir