namaz
namaz sitesi menü

Namazda Okunan Kısa Sureler

Namazda okunan kısa sureler genelde Kuran-ı Kerim'in son sureleridir. Sureleri Kur'an'daki sırasına göre sıraladık çünkü namaz kılarken sureleri, Kur’an'daki sıralandığı gibi okumak ve sure atlamadan sırasıyla okumak daha uygundur. Sure atlanarak okunacak ise iki veya daha fazla sure atlamak gerekir.

Sırasıyla son 10 sure

REKLAM

105. Fil Suresi:

- Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl
- Elem yec'al keydehüm fî tadlîl
- Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl
- Termîhim bihicâratin min siccîl
- Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

Fil Suresinin Anlamı:

- Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!
- Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? 
- Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. 
- Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. 
- Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.

Fil suresi sesli okunuşu için tıklayınız

106. Kureyş Suresi:

- Li'î lâfi Kurayş'in 
- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
- Felya'büdû rabbe hâzelbeyt
- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

Kureyş Suresinin Anlamı:

- Kureyş'e imkan sağlandığı için, 
- Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
- Hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!
- Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Kureyş suresi sesli okunuşu için tıklayınız

107. Maun Suresi:

1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn
2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm
3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn
4- Feveylün lilmüsallîn
5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
6- Ellezîne hüm yürâûne
7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn

Maun Suresinin Anlamı:

1- Gördün mü o dine yalan diyeni?
2- İşte yetimi itip kakan odur!
3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki,
5- Namazlarında yanılmaktadırlar.
6- Onlar ki, gösteriş yaparlar.
7- Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).

Maun suresi sesli okunuşu için tıklayınız

108. Kevser Suresi:

- İnnâ a'taynâkel kevser
- Fesalli lirabbike venhar
- İnne şânieke hüvel'ebter

Kevser Suresinin Anlamı:

- Muhakkak Biz, sana Kevseri'i verdik.
- Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!
- Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!

Kevser suresi sesli okunuşu için tıklayınız

109. Kafirun Suresi:

- Kul yâ eyyühel kâfirûn
- Lâ  a'büdü mâ ta'büdûn
- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
- Leküm dînüküm veliye dîn

Kafirun Suresinin Anlamı:

- De ki: Ey kâfirler!
- Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.
- Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.
- Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.
- Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. 
- Sizin dininiz size, benim dinim de banadır."

Kafirun suresi sesli okunuşu için tıklayınız

110. Nasr Suresi:

- İzâ câe nasrullahi velfeth
- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

Nasr Suresinin Anlamı:

- Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
- insanları bölük, bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde.
- Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

Nasr suresi sesli okunuşu için tıklayınız

111. Tebbet Suresi:

- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
- Seyeslâ nâren zâte leheb
- Vemraetühû hammâletelhatab
- Fî cî dihâ hablün min mesed

Tebbet Suresinin Anlamı:

- Ebu Leheb'in iki eline yuh oldu, kendine de yuh
- Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.
- O, bir alevli ateşe yaslanacak.
- Karısı da odun hamalı olacak! 
- Gerdanında fitillisinden bir ip olduğu halde.

Tebbet suresi sesli okunuşu için tıklayınız

112. İhlas Suresi:

- Kul hüvellâhü ehad
- Allâhüssamed
- Lem yelid ve lem yûled
- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresinin Anlamı:

- De ki; O Allah bir tektir. 
- Allah eksiksiz, sameddir
- Doğurmadı ve doğurulmadı 
- O 'na bir denk de olmadı.

İhlas suresi sesli okunuşu için tıklayınız

113. Felak Suresi:

- Kul e'ûzü birabbil felak
- Min şerri mâ halak
- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
- Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresinin Anlamı:

- De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine, 
- Yarattığı şeylerin şerrinden,
- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden 
- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

Felak suresi sesli okunuşu için tıklayınız

114. Nas Suresi:

- Kul e'ûzü birabbinnâs
- Melikinnâs
- İlâhinnâs
- Min şerrilvesvâsilhannâs
- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
- Minelcinneti vennâs

Nas Suresinin Anlamı:

- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, 
- İnsanların hükümdârına, 
- İnsanların ilâhına, 
- O sinsi vesvesecinin şerrinden. 
- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. 
- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Nas suresi sesli okunuşu için tıklayınız

Namazda okunan kısa sureleri ile birlikte diğer sureleri ve surelerin sesli okunuşlarını sureler sayfamızdan öğrenebilir ve ezberleyebilirsiniz: Namaz sureleri

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir