namaz
namaz sitesi menü

Felak Suresi

Kuran-ı Kerim'de 113. sırada olan Felak Suresi hakkındaki tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. Felak Suresinin türkçe okunuşu, meali ve sesli olarak okunuşu ile sureyi ezberleyebilir, aynı zamanda surenin konusunu ve tefsirini öğrenebilirsiniz.

Felak Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e'ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

REKLAM

Sesli Dinle


Felak Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

Felak suresinin konusu

Felak suresi adını ilk ayete geçen ve "sabah" anlamına gelen "felak" kelimesinden almıştır. Kuran-ı Kerim'in son iki suresi olan Nas suresi ve Felak suresi ne "Muavvizeteyn" (sığınma sureleri, şirkten uzaklaştıranlar) denmektedir. Felak ve Nas surelerinin mealine baktığımızda da; büyücülerin, haset edenlerin, karanlık gecelerin, cin ve insan vesvesecilerinin şerrinden Allah’a sığınılması anlatılmaktadır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sahabelerden Ukbe b. Âmir’e şöyle buyurmuştur; "Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş ayetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbil-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nas" (Müslim)

Bakınız: Nas Suresi

Felak suresinin tefsiri

Felak suresi anlamında kısaca bazı kötülüklerden dolayı Allah’a sığınılması öğütlenmektedir.

Diyanetin tefsirine göre, Felak suresinde felak kelimesi kainatın yokluk alanından belki bir patlama ile ilk meydana gelişini ve yaratılışını ifade eder. Bunun üzerine arzdan kaynayan pınarlar, bulutlardan boşalan yağmurlar, tohumlardan filiz veren bitkiler, rahimlerden çıkan yavrular gibi Allah’ın kudretiyle bir asıldan, bir kaynaktan ayrılıp çıkan bütün mahlûkat felak kelimesinin kapsamına girer.

Felak suresi 2. ayeti tefsirinde bütün mahlukatın şerrinden Allah’a sığınmanın gereği vurgulanmıştır. Bu ifade, maddî ve mânevî, dünyevî ve uhrevî, dış âlemde veya kişinin nefsinde, tabii ve ihtiyarî, her türlü şerri kapsamaktadır.

3. ayette "gece" diye çevirilen gâsık kelimesine müfessirler "soğuk, Süreyyâ yıldızı, güneş, ay, yılan ve zarar veren her şey" manalarını da vermişlerdir. Buna göre bastırdığında soğuğun, battıklarında Süreyyâ yıldızı veya güneşin, tutulduğunda ayın, soktuğunda yılanın ve zarar veren her şeyin şerrinden Allah’a sığınmak gerekir.

"Üfürenler" diye çevrilen neffâsât kelimesi hem erkek hem de kadın için kullanılır. Ayet metnindeki ukad ise düğüm anlamına gelen ukde kelimesinin çoğuludur. "Düğümlere üfürenler" diye tercüme edilen ifade, "kadın sihirbazlar, sihirbaz nefisler, sihirbaz gruplar" anlamlarında da yorumlanmıştır.

Felak suresi 5. ayette geçen "Kıskanç kişi" diye çevirdiğimiz hâsid kelimesi kıskanmak anlamına gelen hased kökünden sıfat olup kıskançlık ve çekememezlik duygusunun etkisinde kalan kişiyi ifade eder. Bu duygunun etkisiyle "birinin sahip olduğu nimetin zevalini arzulama" anlamına gelen haset, İslam ahlak kaynaklarında başlıca kötülük kaynakları arasında gösterilmiştir.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir