namaz
namaz sitesi menü

İhlas Suresi

Kuran-ı Kerim'in son surelerindenbiri olan İhlas Suresi hakkındaki tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. İhlas Suresinin türkçe okunuşu, meali ve sesli olarak okunuşu ile sureyi ezberleyebilirsiniz. Kulhu, kulfu suresi veya duası olarakta bilinen İhlas suresinin faziletini ve tefsirini öğrenebilirsiniz.

İhlas Suresinin Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

REKLAM

İhlas Suresi Dinle


İhlas Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O 'na bir denk de olmadı.

İhlas Suresi Fazileti

İhlas suresini okumak Peygamber Efendimiz’e (S.a.v.) göre Kuranı Kerim’in 3’te 1’ini okumak gibidir. İhlas suresinin faziletiyle ilgili çok sayıda hadis vardır, kıymeti çok yüksektir. Bu nedenle genellikle dualardan sonra, namazlardan önce ve sonra, kabir ziyaretlerinde, sohbetlerden önce okunmaktadır.

Resulullah (S.a.v.); “Canımı gücü ve kuvvetiyle elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir.” (Buhari)

Hz. Enes (ra) anlatıyor; Peygamber Efendimiz (S.a.v.) şöyle rivayet eder; "Kim Kul hüvallâhu ahad süresini günde iki yüz sefer okursa, üzerindeki kul borcu hariç, elli yıllık günah (amel defterinden) silinir." (Tirmizi)

3 İhlas 1 Fatiha

Kısaltma olarak geçen “3 kulhu 1 elham” aslında 3 kere İhlas suresi ve 1 kere Fatiha suresi okumak anlamında kullanılır.

Kulhuvallahu ehad, kulhu veya kulfu duası diye bilinen bir dua aslında yoktur. Bu dua aslında Kuran-ı Kerim'in 112. suresi olan İhlas suresidir. İhlas suresinin ilk ayeti "Kul hüvellahü ehad" olduğundan genellikle kulhuvallah, kulhu, kulfu gibi isimlerle bilinebiliyor.

Bakınız: 3 Kulhu 1 Elham

Tefsiri

Surenin mealinde Allah'ın bazı sıfatları ifade edilmiştir. Diyanetin tefsirine göre de, İslam’ın esası olan tevhid ilkesini özlü bir şekilde ifade ettiği ve Allah'ı tanıttığı için Peygamber Efendimiz (sav) tarafından Kuran’ın üçte birine denk olduğu buyurulmuştur.

1. ayetteki "O" diye çevirdiğimiz "hüve" zamirinin Allah’a ait olduğu anlaşılır. Allah ismi, varlığı ezeli, ebedi, zaruri ve kendinden olup her şeyi yaratan, her şeyin maliki ve mukadderatının hakimi, her şeyi bilen ve her şeye kadir olan Yüce Mevla’nın öz ismidir.

2. ayette, Samed kelimesi "herkesin kendisine ihtiyacını arzettiği, fakat kendisi kimseye muhtaç olmayan" anlamına gelir. Surede samed, "var oluş bakımından kimseye muhtaç olmayıp her şeyin varlık ve devamını kendisine borçlu olduğu vâcibü’l-vucûd" demektir.

3. ayette, Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu ifade eden bu ayet, samed isminin açıklaması olup, Allah’a evlat nisbet edenleri ve soy kavramına giren her şeyi; mesela, "Mesîh Allah’ın oğludur" diyen hıristiyanların (Tevbe suresi, 30) ve meleklerin Allah’ın kızları olduğunu söyleyen (En‘am suresi, 100) müşriklerin bu iddialarını reddeder. Çünkü çocuk, eşin olmasını gerektirir; eş de çocuk da ihtiyacı karşılamak için istenilen varlıklardır; Allah ise ihtiyaçtan münezzehtir, ezeli ve ebedidir.

4. ayet yani son ayette, hem ilk ayetin açıklaması hem de bütünüyle ihlas suresinin bir özeti mahiyetinde olup Allah’ın zatında ve sıfatlarında hiçbir dengi ve benzeri bulunmadığını ifade eder. Kendisinden başka var olan her şeyi O yaratmıştır.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir