namaz
namaz sitesi menü

Ettehiyyatü Duası

Ettehiyyatü duası türkçe okunuşu, türkçe meali ve anlamı, sesli okunuşu. Ettehiyyatü duası okumak farz mı? Kur'an da geçiyor mu?

Ettehiyyatü Okunuşu

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

REKLAM

Sesli Dinle


Ettehiyyatü Anlamı

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler
Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,
rahmet ve bereketi senin üzerine olsun.
Selâm, bizim ve Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.
Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.

 

Namazlarda Ettehiyyatü duası okumak farz mı?

Ettehiyyatü duası bütün namazların sonunda ve iki rekattan fazla olan üç ve dört rekatlı namazların ikinci rekatın sonunda da okunur.

Kade-i ahire yani son oturuştaki süre Hanefîler'e göre "teşehhüt" miktarıdır. Teşehhüt miktarı ise, Ettehiyyatü duasını okuyacak kadar bir süredir. Şafiî ve Hanbelîler'de ise farz olan oturuş süresi teşehhüt miktarına ilaveten bir de Hz. Peygamber'e salavat getirilebilecek ("Allahümme salli alâ Muhammed" diyecek) kadardır. Mâlikî mezhebine göre farz olan, hiç değilse selam vermeye elverişli bir süre oturmaktır.

Peygamber Efendimiz (S.a.v.); "Sen ettehiyyatü'yü okuduğun veya oturduğun zaman, senin namazın tamam olmuştur"  (Zeylaî) buyurmuşlardır.

Kısaca burada asıl olan namazda bir süre oturmaktır ve farz olan da budur. Hz. Peygamber burada namazın tamamlanmasını bir fiile bağlamıştır, o da bir süre oturmaktır.

Peygamber Efendimiz (S.a.v.); "namazların sonunda daima oturmuş, ettehiyyatü'yü okumuş ve okunmasını ashabına da emir buyurmuştur." (Buhari) hadisi şerifine göre namazlarda da Ettehiyyatü okumak vaciptir.

Ettehiyyatü Kuran'da geçiyor mu?

Ettehiyyatü bir sure veya ayet değildir, yani Kuranı Kerim'de geçmez. Ayrıca Ettehiyyatü duası anlamı itibari ile de çok güzel bir dua olduğu için namazların dışındada istenildiği zaman okunabilir.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir