namaz
namaz
namaz blog

AMENTÜ

Amentü Duası

Sesli Dinle


Amentü Okunuşu

Amentü billahi ve melâiketihi,
ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri
ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina'llâhi teâlâ
ve'l-ba'sü ba'de'l mevt.
Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne
Muhammeden abdühû ve rasûlühü.

Amentü Anlamı

Ben Allâh-ü Te'âlâ'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allâh-ü Te'âlâ'nın yaratmasıyla olduğuna inandım.
Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ'dan başka ilâh yoktur.
Ve yine şahadet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve peygamberidir.

 

Amentü kelime anlamı olarak inandım, iman ettim demektir. Amentü duası anlamına baktığımızda da imanın 6 şartına inanmayı ve Peygamber Efendimiz'in (S.a.v.) Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunu dilimizle söylediğimiz bir duadır.

Amentü duasını okuduğumuz her zaman; Allah'a iman ettiğimizi, imanın şartlarına inandığımızı ve Hz. Muhammed'in (S.a.v.) O'nun kulu ve peygamberi olduğunu söylememiz demektir.

 

« Namaz Duaları »


REKLAM
DİNİ BİLGİLER

BİLGİ

Namazsitesi.com temel namaz bilgilerinin yer aldığı, güvenilir dini kaynaklar ışığında oluşturulmuş bir web sitesidir.