namaz
namaz sitesi menü

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi bir sure değildir, Bakara Suresin de 255. ayettir. Ayette geçen kürsi tabirinden dolayı bu ismi almıştır. Ayetel Kürsi fazileti, faydası çoktur. Bu sebeple ayetel kürsiyi ezbere bilmek ve onu okumayı adet edinmek çok önemlidir. Ayetel Kürsinin anlamı ve okunuşu ile arapçasını ve faziletini sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

REKLAM

Sesli Okunuşu

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
- Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Ayetel Kürsi Konusu

Ayetel Kürsi her ne kadar bir sure olmasada namazlarda, tesbihlerde okunabilir. Ayet-el Kürsi duası veya suresi olarak bilinse de Bakara Suresinin içinde yer alan bir ayettir. Her ne kadar ayetel kürsi bir sure olmasa da namazlarda okunabilmektedir. Ayetel Kursi Allah'ın (cc) kendini anlatmakta olduğu bir ayettir, türkçe mealine bakarak bunu görebilirsiniz.

Ayetel Kürsinin Fazileti hakkında Peygamber Efendimiz (S.a.v.) bazı ashabına:

''Yatağına geldiğin vakit Ayetel Kürsi'yi oku, muhakkak ki Allah Teala sana bir melek müekkel kılar, sabaha kadar seni şeytanın şerrinden muhafaza eder.'' buyurmuşlardır.

Ayetel kürsiyi ezberlemek namazda okunan diğer kısa surelere göre biraz daha zordur. Ama din adamları ezberleyemezseniz bile gerekirse bir kağıda yazın ve yanınızda bulundurarak okumayı tavsiye etmektedir.

Peygamber Efendimiz (S.a.v.) şöyle buyurmuşlardır;

"Ayet-el Kürsi ayetlerin seyyididir. Bir yerde okununca şeytan orada tutunamayıp mutlaka çıkar." (Hakim)

"Her farz namazdan sonra Ayetel Kürsi'yi okuyanın cennete girmesi için hiçbir engel yoktur." (Nesai)

"Her kim Ayet el Kürsi’yi ve Bakara Suresinin sonunu sıkıntılı, kederli anında okursa Allah (cc) ona yardım eder" (Suyuti)

Ayetel Kürsinin Tefsiri

Diyanetin tefsirine göre Bakara suresinin 255. ayetinin içinde Allah’ın kürsüsü zikredildiği için "Âyetü’l-kürsî" adıyla anılan bu ayet hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında hadisler varit olmuş, çok okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır. Kelime-i şehadet ve İhlas sureleri nasıl İslam inancının özünü ihtiva ediyor ve insanlara Allah Teâlâ’yı tanıtıyorsa Âyetü’l kürsî de bu özelliği taşımaktadır. Bir önceki ayette peygamberlerin getirdiği bunca ayet ve “beyyine”ye (imana götüren işaret ve delil) rağmen insanların ihtilafa düştükleri, kiminin küfrü kiminin imanı tercih ettiği zikredilmişti. İnsanı imana götüren deliller, aklını kullanarak üzerinde düşüneceği "kendisinde ve yakından uzağa çevresinde (enfüs ve âfâk)", peygamberleri desteklemek üzere Allah’ın onlara lutfettiği mucizelerde ve vahiy yoluyla yapılan "sağlam delillere dayalı sözlü açıklamalar"da görülmektedir. Bakara suresi 255. ayeti gerçek mabudu arayanlar için eşsiz ve başka hiçbir kaynaktan elde edilemez bir delildir.

Kelime Anlamı Nedir

Kürsi kelime anlamı olarak; taht, koltuk anlamlarına gelir. Kök anlamı ile belli parçaların bir araya toplanmasından, üst üste eklenmesinden oluştukları için sandalye, koltuk, taht gibi üzerine oturulacak eşyaya kürsi denilmektedir. Kur'an'da Allah'ın da bir kürsisi olduğu, bu kürsinin gökleri ve yeri içine aldığı belirtilir. İşte bu ayet bu özelliği nedeniyle Kürsi Ayeti (Ayet-ül Kürsi) olarak adlandırılır.

Ayetel Kürsi'yi ezberlemek için yukarıda sesli videomuzu tekrarlı olarak hiç duramadan dinleyebileceğiniz şekilde ayarladık. Böylece devamlı dinleyerek ezberleyebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir