namaz
namaz
namaz blog

AYETEL KÜRSİ KELİME ANLAMI

Ayetel Kürsi'nin Kelime Anlamı

Kürsi; taht, koltuk demektir. Kök anlamı ile bir araya toplanmayı belirtir. Belli parçaların bir araya toplanmasından, üst üste eklenmesinden oluştukları için sandalye, koltuk, taht gibi üzerine oturulacak eşyaya kürsi denilmektedir.

Mecazi olarak da ilim, güç, egemenlik, sultan gibi anlamları dile getirir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın da bir kürsisi olduğu, bu kürsinin gökleri ve yeri içine aldığı belirtilir. Sözkonusu ayet bu özelliği nedeniyle Kürsi Ayeti (Ayet-ül Kürsi) olarak adlandırılır.

Ayetel Kürsi, Bakara suresin de 255. ayettir. Ayette geçen kürsi tabirinden dolayı bu ismi almıştır.

Ayet el Kürsi, Allahü tealanın sıfatlarını, büyüklüğünü en yüksek bir surette bildirmektedir. Arapçaya uygun söylenişi, ayet-ül kürsi şeklinde olduğu halde, Türkçede ayetel kürsi diye söylenir. Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayeti Kerime Ayetel Kürsi'dir.

İçinde Allah’ın kürsüsü zikredildiği için "Ayetü’l-kürsi" adıyla anılan bu ayet hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında hadisler olmuş, çok okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır.

 

« Ayetel Kürsi »


REKLAM
DİNİ BİLGİLER

BİLGİ

Namazsitesi.com temel namaz bilgilerinin yer aldığı, güvenilir dini kaynaklar ışığında oluşturulmuş bir web sitesidir.