namaz
namaz sitesi menü

Nas Suresi

Kuran-ı Kerim'in son suresi olan Nas Suresi hakkındaki tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. Nas Suresinin türkçe okunuşu, meali ve sesli olarak okunuşu ile sureyi ezberleyebilir, aynı zamanda surenin konusunu, faziletlerini ve tefsirini öğrenebilirsiniz.

Nas Suresinin Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e'ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

REKLAM

Sesli Dinle


Nas Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2- İnsanların hükümdârına,
3- İnsanların ilâhına,
4- O sinsi vesvesecinin şerrinden.
5- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Nas suresi konusu

Kuran-ı Kerim'de Nas suresi 114. sıradadır ve son suredir. Sure adını ilk âyetinde geçen "birabbinnâs" kelimesindeki "nas" kelimesinden almıştır. Nas, "insanlar" anlamına gelmektedir.

Nas suresinde sinsice kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden Allah’a sığınılması öğütlenmektedir.

Ukbe İbnu Amir rivayette der ki: "Resulullah (s.a.v.), bana, her namazın arkasından Muavvizeteyn'i (Nas suresi ve Felak suresi) okumamı emretti." (Tirmizi)

Nas süresini devamlı okumayı alışkanlık haline getirenler, devamlı sıhhat ve afiyette olur. Nazara karşı nas ı okuyan kişi şifa bulur. (M. Osman Sahib)

Hz. Peygamber (s.a.v.), her insanın kendine ait bir cini (şeytanı) bulunduğunu bildirmiştir (Dârimi)

Nas suresini yatağa girerken okuyan kimselerin, cin ve şeytan şerrinden kurtulup, vesvesesiz, korkusuz rahat bir uyku uyuyacağı söylenir.

Nas suresi tefsiri

Diyanetin Nas suresi tefsirine göre, 1. ayette insanlardan ve 2. ayette melik kelimesi yani emir ve yasaklarla insan topluluğunu yöneten kişiden bahsedilmektedir. Yönetilen bütün insanlar olunca kanunlarıyla, buyruk ve yasaklarıyla onların yöneticisi, mâlik ve hâkimi de Allah’tan başkası değildir.

Allah Teâlâ bütün mahlûkatın rabbi olduğu halde burada üç ayette de, "insanlar"ın tekrarlanarak vurgulanması, onların mahlûkatın en üstünü ve en şereflisi olduğuna işarettir. Nas suresinde insanların rablerinin de, hükümdarlarının da, ilâhlarının da sadece Allah olduğuna ve yalnızca O’na sığınmak, O’na tapmak, O’nun hükümranlığını tanımak gerektiğine dikkat çekilmiştir.

Nas suresi 4. ayette "Şeytan" diye çevrilen vesvas kelimesi, vesveseden türemiş, aşırılık ifade eden bir sıfat olup "çokça vesvese veren" demektir. Vesvese "şüphe, tereddüt, kuruntu, gizli söz, kişinin içinden geçen düşünce" demektir. Vesvâs kelimesi hem insanlara vesvese veren görünmez şeytanı hem de insanları yoldan çıkarmak ve onlara kötülük yaptırmak için gizlice tuzak kuran insan şeytanlarını, şeytan karakterli insanları ifade eder.

Nas surresinde cin ve insan şerrinden Allah’a sığınmayı isteyen buyruk, bizce belirsiz bir kaynaktan veya içimizden gelen arzu, duygu ve düşünceler karşısında uyanık olmayı, bunları akıl, vicdan ve dinî değerler süzgecinden geçirmeyi de içermektedir.

6. ayettede, insanları aldatmaya ve doğru yoldan saptırmaya çalışan iki tür şeytan vardır: Birincisi cin şeytanlarıdır ki bunlar insanların içine vesvese düşürerek onları yanlış yola sürüklemek isterler. Her insanın, kendisini kötülüklere sürüklemeye, kötü işleri onun gözünde güzel göstermeye çalışan bir şeytanı vardır.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir