namaz
namaz
namaz blog

NAS SURESİ

Nas Suresi

Sesli Dinle


Nas Suresinin Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e'ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

Nas Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2- İnsanların hükümdârına,
3- İnsanların ilâhına,
4- O sinsi vesvesecinin şerrinden.
5- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

 

Nas suresinde sinsice kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden Allah’a sığınılması öğütlenmektedir.

Ukbe İbnu Amir rivayette der ki: "Resulullah (s.a.v.), bana, her namazın arkasından Muavvizeteyn'i (Nas suresi ve Felak suresi) okumamı emretti." (Tirmizi)

Nas süresini devamlı okumayı alışkanlık haline getirenler, devamlı sıhhat ve afiyette olur. Nazara karşı nas ı okuyan kişi şifa bulur. (M. Osman Sahib)

Hz. Peygamber (s.a.v.), her insanın kendine ait bir cini (şeytanı) bulunduğunu bildirmiştir (Dârimi)

Nas suresini yatağa girerken okuyan kimselerin, cin ve şeytan şerrinden kurtulup, vesvesesiz, korkusuz rahat bir uyku uyuyacağı söylenir.

« Namaz Sureleri »


REKLAM
DİNİ BİLGİLER

BİLGİ

Namazsitesi.com temel namaz bilgilerinin yer aldığı, güvenilir dini kaynaklar ışığında oluşturulmuş bir web sitesidir.