namaz
namaz sitesi menü

Asr Suresi

Kuran-ı Kerim'de 103. sırada olan Asr Suresi 3 ayet olması ile en kısa surelerden bir tanesidir. Asr Suresinin türkçe okunuşu, anlamı ve sesli olarak okunuşu ile sureyi ezberleyebilir, aynı zamanda surenin konusunu ve tefsirini öğrenebilirsiniz.

Asr Suresinin Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vel asr
2- İnnel insane le fi husr
3- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

REKLAM

Sesli Dinle


Asr Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Asra yemin olsun ki,
2- İnsan mutlaka ziyandadır.
3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

Asr suresi konusu

Asr Suresi Kuran-ı Kerim'in 103. suresidir ve 3 ayetten oluşur. Bu surede geçen ve sureye ismini veren 'asr' kelimesinin anlamı: bir zaman dilimi, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara gelmektedir.

"Resulullah'ın ashabından iki kişi birbiriyle karşılaştıklarında biri diğerine Vel Asr Suresi'ni okumadan, sonra da biri diğerine selam vermeden ayrılmazlardı." (Taberani)

Bu sure için İmam Şafii şöyle demiştir: Kuran-ı Kerimde başka hiçbir sure nazil olmasaydı, şu pek kısa olan Asr suresi bile, insanların dünya ve ahiret saadetlerini temine yeterdi. "Hiç bir sure nazil olmasaydı, sadece Asr Suresi bile yeterdi"

Asr Suresinin Tefsiri

Diyanetin tefsirine göre Asr kelimesi isim olarak (mutlak zaman, içinde bulunulan zaman, gece, sabah, akşam, ikindi vakti, ikindi namazı) gibi anlamlarda kullanılır. Surede zikredilen asr kelimesini ikindi vakti, ikindi namazı, mutlak zaman, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) asrı ve ahir zaman gibi farklı şekillerde tefsir etmişlerdir. Diyanete göre bunlar içinde surenin içeriğine ve mesajına en uygun düşeni "mutlak zaman" anlamıdır. Buna göre asr suresinin başında zamana yemin edilerek onun insan hayatındaki yerine ve önemine dikkat çekilmiştir.

2. ayette geçen ziyan kelimesi ile ahiret azabı kastedilmiştir. Çünkü zamanı ve ömrü boşa geçirmiş insan için en büyük ziyan odur.

Yine tefsire göre ayetteki hakkı ve sabrı tavsiye, eğitimin önemine ve mahiyetinin nasıl olması, amacının ne olması gerektiğine de ışık tutmakta. Eğitim faaliyetleri sonuçta bir tavsiye yani nasihat ve irşaddır. Doğru bir eğitim faaliyetinin amacı ise insanlara inançta, bilgide ve ahlakta hakkı ve doğruyu aktarmak; bunun yanında hayatın çeşitli şartları, maddi ve manevi zorluklar, saptırıcı duygular, hata ve suç sebepleri karşısında da kişiye sabır ve dayanıklılık aşılamaktır. Hakkı ve sabrı tavsiye, toplumsal hayat ve birlikte yaşamanın getirdiği bütün ahlaki görevleri içine alan geniş kapsamlı bir görevdir. Hakkın karşıtı batıldır; batıl ise inanç ve bilgide asılsızlık ve yanlışlığı, ahlakta kötülüğü içine alan bir kavramdır. Ayrıca hak, adaletle de yakından ilişkilidir. Bu nedenle ayette insanların adil olmaları ve adalet düzeninin, yani herkesin hakkına razı olduğu ve herkesin hakkının korunduğu bir toplumsal düzenin kurulmasına katkıda bulunmaları gerektiği de anlatılmaktadır. Kul, asr suresinde sıralanan dört ilkeden iman ve salih amel sayesinde Allah’ın hakkını, hakkı ve sabrı tavsiye ile de kulların hakkını ödemiş olur.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir