namaz
namaz sitesi menü

İnşirah Suresi

Kuran-ı Kerim'de 94. sırada olan İnşirah Suresi hakkındaki tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. İnşirah Suresinin türkçe okunuşu, meali ve sesli olarak okunuşu ile sureyi ezberleyebilir, aynı zamanda Elem neşrah olarakta bilinen surenin konusunu ve tefsirini öğrenebilirsiniz.

REKLAM

İnşirah Suresinin Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem neşrah leke sadrek
2- Ve vada'na 'anke vizreke
3- Elleziy enkada zahreke
4- Ve refa'na leke zikreke
5- Feinne me'al'usri yüsren
6- İnne me'al'usri yüsren
7- Feiza ferağte fensab
8- Ve ila rabbike ferğab

Sesli Dinle


İnşirah Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Senin için bağrını açmadık mı?
2- İndirmedik mi senden o yükünü?
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

İnşirah suresi konusu

İnşirah suresi 94. sıradadır ve 30. cüzde yer alır. İnşirah kelime olarak "açılıp genişlemek, huzura kavuşmak" anlamlarına gelmektedir. Hz. Peygamber’in (sav) gönül ferahlığına ve huzura kavuşturulduğu bildirildiği için "İnşirah" adını almıştır. Bu sure daha çok "Elem Neşrah" adıyla bilinir.

Diyanete göre Elem neşrah suresinin konusu, Yüce Allah’ın Hz. Peygamber’in (sav) manevi lütufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke’de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Peygamberimiz (sav) ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah’a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.

İnşirah suresi tefsiri

Diyanetin tefsirine göre İnşirah suresinin 1. ayettindeki "şerh-i sadr" kavramı, "kalbin ilâhi bir nur ile Allah tarafından bir huzur ve sükûnet, bir rahatlık ile genişletilmesi" şeklinde açıklamıştır. Müfessirler bunu, ona indirilen vahyi anlaması, koruması ve peygamberlik görevini yerine getirebilmesi için kendisine verilmiş olan zihin açıklığı, mâneviyat yüksekliği gibi mânalarla da açıklamışlardır. Bazı müfessirler ise Duha suresinin devamı mahiyetinde olan bu ayetlerde, bir süre ara verilmiş olan vahyin yeniden başlamasıyla Hz. Peygamber’in mâneviyatının güçlendirildiğine değinildiği kanaatindedir.

Surede, 2 ve 3. ayetlerde, Resûlullah’ın belini büktüğü bildirilen "yükün kaldırılması" ndan maksadın ne olduğu konusunda yapılan açıklamalar içinde en zayıf olanı "günahlarının, hatalarının bağışlanmış olması" şeklindeki yorumdur.

Hz. Peygamber’in (sav) "adının ve sanının yüceltilmesi" ne müfessirler, Resûlullah’ın adının mukaddes kitaplarda zikredilmesini ve geleceğinin müjdelenmesini, kelime-i şehâdette onun isminin Allah’ın ismiyle birlikte yer almasını, gökyüzünde melekler, yeryüzünde müminler tarafından hürmetle anılmasını, Kur’an’da Allah’a itaatle birlikte ona da itaat edilmesinin emredilmesini örnek gösterirler.

Rivayete göre inşirah suresi inince Hz. Peygamber (sav), 5 ve 6. ayetlerde güçlüğün yanında kolaylığın da bulunacağının iki defa zikredilmesini göz önüne alarak, kendisine inananlara, "Müjdeler olsun! Size kolaylık geldi; artık bir güçlük iki kolaylığa asla galip gelemez!" buyurmuştu.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir