namaz
namaz
namaz blog

TEBBET SURESİ

Tebbet Suresi okunuşu, Tebbet suresinin türkçe anlamı ve tefsiri.

Sesli Dinle


Tebbet Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
3- Seyeslâ nâren zâte leheb
4- Vemraetühû hammâletelhatab
5- Fî cî dihâ hablün min mesed

Tebbet Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Ebu Leheb'in iki eline yuh oldu, kendine de yuh
2- Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.
3- O, bir alevli ateşe yaslanacak.
4- Karısı da odun hamalı olacak!
5- Gerdanında fitillisinden bir ip olduğu halde.

 

Tebbet suresinde Peygamber Efendimiz'in (S.a.v.) amcası olan ve Peygamberimize karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebu Leheb ve karısı eleştirilmektedir. Ebu Leheb ve onun gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bildirilmektedir.

 

Tebbet Suresi Tefsiri

Diyanetin Tebbet suresi tefsirine göre, Ebû Leheb, Abdülmuttalib’in oğlu ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) amcasıdır ve Ebû Leheb'in asıl adı, Abdüluzzâ b. Abdulmuttalib b. Hâşim'dir. Daha önce Hz. Muhammed’i (s.a.v.) çok sevdiği, hatta iki oğlunu onun kızlarıyla evlendirdiği halde peygamber olduktan sonra onun en şiddetli düşmanı olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.v.), insanların Allah katında eşit olduğunu, onların dinî ve ahlâkî erdemlerine göre değerlendirileceklerini söylüyordu. Ebû Leheb ise kibirli, gururlu ve zengin biri olup fakir ve zayıf insanların kendisine eşit tutulmasını kabullenemiyordu. Hz. Peygamber’e karşı daima onun düşmanlarıyla birlikte hareket etmiş, hem kendisi hem de karısı ona eziyet etmişlerdir.

Tebbet suresinin 1. ayeti tefsirine göre bu ayet mecazi bir ifade olup onun helak olması yönünde bir bedduadır. Devamındaki "tebbe", bedduanın gerçekleşeceğini ifade eder ve öyle de olur. Müfessirler 2. ayette Ebû Leheb’inkazandığı bildirilen şeyden maksadın onun çocukları, malı, mevki ve itibarı olduğunu söylemişlerdir. Buna göre 1. ayet, bunların hiçbirinin kendisini kötü sondan kurtaramadığını ifade eder.

Ebû Leheb, Hz. Peygamber’i (s.a.v.) desteklemesi ve düşmanlarına karşı koruması gerekirken tam tersine karısıyla birlikte ona eziyet ve sıkıntı verdiklerinden dolayı Tebbet suresi 3. ayetinde ateşi son derece şiddetli olan cehenneme gireceği haber verilmiştir.

Ebû Leheb’in karısı, Harb’ın kızı ve Ebû Süfyân’ın kız kardeşi Ümmü Cemîl Avrâ’dır. "Dedikodu yapıp söz taşıyan..." diye çevrilen surenin 4. ayeti, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) eziyet etmek maksadıyla diken, çalı çırpı toplayıp geceleyin peygamberin yoluna serdiği için "odun taşıyan" "odun hamalı" diye çevirenler de vardır.

Tebbet suresi 5. ayette aynı kadın, Lât ve Uzzâ isimli putlara yemin ederek mücevherden yapılmış kıymetli gerdanlığını Hz. Peygamber’e (s.a.v.) düşmanlık uğrunda harcayacağını büyük bir gururla söylediğinden dolayı da 5. ayet, "Dünyadaki gerdanlık yerine ahirette boynuna ateşten bir ip takılacaktır" şeklinde yorumlanmıştır.

« Namaz Sureleri »


REKLAM
DİNİ BİLGİLER

BİLGİ

Namazsitesi.com temel namaz bilgilerinin yer aldığı, güvenilir dini kaynaklar ışığında oluşturulmuş bir web sitesidir.