namaz
namaz
namaz blog

KAFİRUN SURESİ

Kafirun suresi okunuşu, türkçe anlamı ve fazileti.

Sesli Dinle


Kafirun Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul yâ eyyühel kâfirûn
2- Lâ a'büdü mâ ta'büdûn
3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
6- Leküm dînüküm veliye dîn

Kafirun Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki: Ey kâfirler!
2- "Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem."
3- "Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz."
4- "Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim."
5- "Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz." 
6- "Sizin dininiz size, benim dinim de banadır."

 

Kafirun suresi adını ilk ayette geçen ve inkarcılar anlamına gelen kafirûn kelimesinden almıştır. Bu sure; "Kul ya eyyühe’l kafirun" adıyla da bilinmektedir. Kafirun suresinde Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.)inkarcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir üslupla ifade edilmektedir.

Kafirun suresi ve İhlas suresi ile birlikte bu iki sureye "İhlâsayn (iki ihlas)" adı verilmiştir.

Kafirun suresinin fazileti

Peygamber Efendimiz  (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur;

"Kul hüvellahu ehad Kur’an’ın üçte birine denktir, Kul yâ eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir"

"Uyumak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyuhel-kâfirûn sûresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun" (İbn Kesîr)

"Rasûlullâh (s.a.v.) sabah namazından önceki iki rekâtta ve akşam namazından sonraki iki rekâtta -yirmi küsur veya on küsur defa- Kâfirûn ve İhlâs Sûreleri’ni okudu.” (Ahmed b. Hanbel)

"Leküm dinüküm veliye din"

Diyanetin tefsirine göre Kafirun suresinin son ayetinde "Leküm dînüküm veliye dîn" yani meali "Sizin dininiz size, benim dinim de banadır" din, vicdan ve ibadet özgürlüğünün esas olduğu, kimsenin herhangi bir dine girmeye zorlanamayacağı anlamının da çıkarılabileceğini düşünen bir kısım müfessirler vardır. Fakat bunlar kafirun suresindeki bu ayetin müşriklere karşı savaşılmasını emreden ayet ile (Tevbe, 36) hükmünün kaldırıldığını ileri sürmüşlerdir.

"Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekun savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekûn savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir." (Tevbe suresi, 36. ayet)

« Namaz Sureleri »


REKLAM
DİNİ BİLGİLER

BİLGİ

Namazsitesi.com temel namaz bilgilerinin yer aldığı, güvenilir dini kaynaklar ışığında oluşturulmuş bir web sitesidir.