namaz
namaz sitesi menü

Kafirun Suresi

Kuran-ı Kerim'de 109. sırada olan Kafirun Suresi hakkındaki tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. Kafirun Suresinin türkçe okunuşu, meali ve sesli olarak okunuşu ile sureyi ezberleyebilir, konusunu ve faziletlerini öğrenebilirsiniz.

Kafirun Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul yâ eyyühel kâfirûn
2- Lâ a'büdü mâ ta'büdûn
3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
6- Leküm dînüküm veliye dîn

REKLAM

Sesli Dinle


Kafirun Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki: Ey kâfirler!
2- "Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem."
3- "Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz."
4- "Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim."
5- "Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz." 
6- "Sizin dininiz size, benim dinim de banadır."

Kafirun suresi konusu

Kafirun suresi adını ilk ayette geçen ve inkarcılar anlamına gelen kafirûn kelimesinden almıştır. Bu sure; "Kul ya eyyühe’l kafirun" adıyla da bilinmektedir. Kafirun suresinde Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) inkarcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir üslupla ifade edilmektedir.

Kafirun suresi ve İhlas suresi ile birlikte bu iki sureye "İhlâsayn (iki ihlas)" adı verilmiştir.

Kafirun suresinin fazileti

Peygamber Efendimiz  (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur;

"Kul hüvellahu ehad Kur’an’ın üçte birine denktir, Kul yâ eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir"

"Uyumak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyuhel-kâfirûn sûresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun" (İbn Kesîr)

"Rasûlullâh (s.a.v.) sabah namazından önceki iki rekâtta ve akşam namazından sonraki iki rekâtta -yirmi küsur veya on küsur defa- Kâfirûn ve İhlâs Sûreleri’ni okudu.” (Ahmed b. Hanbel)

"Leküm dinüküm veliye din"

Diyanetin tefsirine göre Kafirun suresinin son ayetinde "Leküm dînüküm veliye dîn" yani meali "Sizin dininiz size, benim dinim de banadır" din, vicdan ve ibadet özgürlüğünün esas olduğu, kimsenin herhangi bir dine girmeye zorlanamayacağı anlamının da çıkarılabileceğini düşünen bir kısım müfessirler vardır.

Fakat bunlar kafirun suresindeki bu ayetin müşriklere karşı savaşılmasını emreden ayet ile (Tevbe, 36) hükmünün kaldırıldığını ileri sürmüşlerdir.

"Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekun savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekûn savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir." (Tevbe suresi, 36. ayet)

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir