namaz
namaz sitesi menü

Burûç Suresi

Kuran-ı Kerim'de 85. sırada olan Burûç Suresi 22 ayetten oluşur. Büruç suresinin türkçe okunuşu, anlamı ve sesli olarak okunuşu ile sureyi ezberleyebilir, surenin konusunu sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

REKLAM

Buruç Suresi Okunuşu

1- Ve-ssemâ-i zâti-lburûc
2- Velyevmi-lmev’ûd
3- Ve şâhidin ve meşhûd
4- Kutile ashâbu-l-uhdûd
5- Ennâri zâti-lvekûd
6- İz hum ‘aleyhâ ku’ûd
7- Vehum ‘alâ mâ yef’alûne bilmu/minîne şuhûd
8- Vemâ nekamû minhum illâ en yu/minû billâhi-l’azîzi-lhamîd
9- Ellezî lehu mulku-ssemâvâti vel-ard vallâhu ‘alâ kulli şey-in şehîd
10- İnne-llezîne fetenû-lmu/minîne velmu/minâti śümme lem yetûbû felehum ‘azâbu cehenneme ve lehum ‘azâbu-lharîk
11- İnne-llezîne âmenû ve ’amilû-ssâlihâti lehum cennâtun tecrî min tahtihâ-l-enhâr zâlike-lfevzu-lkebîr
12- İnne batşe rabbike leşedîd
13- İnnehu huve yubdi-u ve yu’îd
14- Ve huve-lgafûru-lvedûd
15- Zû-l’arşi-lmecîd
16- Fa’âlun limâ yurîd
17- Hel etâke hadîśu-lcunûd
18- Fir’avne ve śemûd
19- Beli-llezîne keferû fî tekzîb
20- Vallâhu min verâ-ihim muhît
21- Bel huve kur-ânun mecîd
22- Fî levhin mahfûz

Sesli Dinle


Buruç Suresi Anlamı

1- Burçlarla dolu göğe andolsun,
2- Va'dedilmiş güne (kıyamete) andolsun,
3,4, 5- Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (mü'minleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir.
6,7- O vakit, ateşin etrafında oturmuş, mü'minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
8,9- Onlar mü'minlere ancak; göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. 
10- Şüphesiz mü'min erkeklerle mü'min kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmeyenlere; cehennem azabı ve yangın azabı vardır.
11- İman edip salih ameller işleyenlere gelince; onlara içinden ırmaklar akan, cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır.
12- Şüphesiz, Rabbinin yakalaması çok çetindir.
13- Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar.
14- O, çok bağışlayandır, çok sevendir.
15- Arş'ın sahibidir, şanı yüce olandır.
16- Dilediğini mutlaka yapandır.
17,18- Orduların, Firavun ve Semûd'un haberi sana geldi mi?
19- Hayır, inkar edenler, hâlâ yalanlamaktadırlar.
20- Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır.
21- Hayır o (yalanlamakta oldukları kitap) şanı yüce bir Kur'an'dır.
22- O korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz'da)dır.

Buruç Suresi ismini surenin ilk ayetinde geçen "burûc" kelimesinden alır. Burû 'un kelime anlamı ises "burçlar" demektir. Surenin konusu inkarcıların, müminlere verdikleri sıkıntılar ve müminlerin inançları uğrunda bunlara karşı gösterdikleri sabır ve dirençtir. Allahü Teala'nın bazı sıfatları hakkında açıklamalarda bulunur.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir