namaz
namaz sitesi menü

İnşikak Suresi

İnşikak Suresi toplam 25 ayetten oluşmaktadır ve Kur'an'da 84. sırada yer alır. İnşikak suresi türkçe okunuşu, anlamı ve sesli olarak okunuşu ile sureyi ezberleyebilir, surenin konusunu sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

REKLAM

İnşikak Suresi Okunuşu

1- İze’ssemâü’nşakkat
2- Ve ezinet lirabbihâ ve hukkat
3- Ve-izâ-l-ardu muddet
4- Ve elkat mâ fîhâ ve tehallet
5- Ve ezinet lirabbihâ ve hukkat
6- Yâ eyyuhâ-l-insânu inneke kâdihun ilâ rabbike kedhan femulâkîh
7- Fe-emmâ men ûtiye kitâbehu biyemînih
8- Fesevfe yuhâsebu hisâben yesîrâ
9- Ve yenkalibu ilâ ehlihi mesrûrâ
10- Ve emmâ men ûtiye kitâbehu ve râe zahrih
11- Fesevfe yed’û śubûrâ
12- Ve yaslâ se’îrâ
13- İnnehu kâne fî ehlihi mesrûrâ
14- İnnehu zanne en len yehûr
15- Belâ inne rabbehu kâne bihi basîrâ
16- Felâ uksimu bi-şşefak
17- Velleyli vemâ vesak
18- Velkameri izâ-ttesak
19- Leterkebunne tabekan ‘an tabak
20- Femâ lehum lâ yuminûn
21- Ve-izâ kuri-e ‘aleyhimu-lkur-ânu lâ yescudûn
22- Beli-llezîne keferû yukezzibûn
23- Vallâhu a’lemu bimâ yû’ûn
24- Febeşşirhum bi’azâbin elîm
25- İllâ-llezîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti lehum ecrun gayru memnûn

Sesli Dinle


İnşikak Suresi Anlamı

1,2- Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman -ki ona yaraşan budur-,
3,4- Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, 
5- Rabbini dinlediği zaman -ki ona yaraşan da budur- (insan yaptıklarını karşısında bulur!)
6- Ey insan! Şüphesiz, sen Rabbine (kavuşuncaya kadar) didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın.
7- Kime kitabı sağından verilirse,
8- Hesabı çok kolay bir şekilde görülecek,
9- Sevinçli olarak ailesine dönecektir. 
10- Fakat kime kitabı arkasından verilirse, 
11,12- "Helâk!" diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir.
13- Çünkü o, (dünyada iken) ailesi içinde sevinçli idi. 
14- Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.
15- Hayır! Sandığı gibi değil! Şüphesiz Rabbi onu görüyordu.
16- Yemin ederim şafağa, 
17- Geceye ve içinde topladıklarına,
18- Dolunay halindeki aya ki,
19-  Şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz.
20- Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?
21- Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar.
22- Daha doğrusu, inkar edenler (Kur'an'ı) yalanlıyorlar.
23- Halbuki Allah, içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir.
24- Öyle ise sen onlara elem dolu bir azabı müjdele! 
25- Ancak iman edip de sâlih ameller işleyenler başka. Onlar için, bitmez tükenmez bir mükafat vardır.

İnşikak demek göğün yarılması ve ayrılmasını ifade etmektedir. Sure adını da ilk ayette geçen bu kelimeden alır. Surenin konusunda; kıyametin kopması, onun ardından gerçekleşecek olan hesap, insanların iman ve amellerine uygun yargılama, ceza ve ödül gibi konular yer almaktadır. Bazı ayetlerde kitap olarak geçen ifadeler amel defterini anlatmaktadır ve amel defterinin sağdan verilmesi o kişinin ahirette ödüllendirileceği anlatılmaktadır.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir