namaz
namaz sitesi menü

Abese Suresi

Abese suresi 80. sırada yer alır ve 42 ayetten oluşur. Surede kıyamet, ölüm sonrası diriliş, vahiy, peygamberlik konuları anlatılmıştır. Abese Suresi'nin türkçe okunuşunu, anlamını ve sesli olarak dinleyişini sayfamızdan bulabilirsiniz.

Abese kelimesi "yüzünü ekşitme, suratını asma, kaş çatma" anlamına gelmektedir. Abese suresinin konusu; Hz. Resullullah’ın uyarıldığı ayetlerle başlamakta ve sonra kıyamet konusu, öldükten sonra dirilme konusu, vahiy ve peygamberlik konularından bahseder.

REKLAM

Abese Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Abese ve tevellâ
2- En câehu-l-a’mâ
3- Vemâ yudrîke le’allehu yezzekkâ
4- Ev yezzekkeru fetenfe’ahu-zzikrâ
5- Emmâ meni-stagnâ
6- Fe-ente lehu tesaddâ
7- Vemâ aleyke ellâ yezzekkâ
8- Ve-emmâ men câeke yes’â
9- Ve huve yahşâ
10- Fe-ente ‘anhu telehhâ
11- Kellâ innehâ tezkira
12- Femen şâe zekerah
13- Fî suhufin mukerrame
14- Merfû’atin mutahhera
15- Bi-eydî sefera
16- Kirâmin berara
17- Kutile-l-insânu mâ ekferah
18- Min eyyi şey-in ḣalekah
19- Min nutfetin halekahu fekadderah
20- Summe-ssebîle yesserah
21- Summe emâtehu feakberah
22- Summe izâ şâe enşerah
23- Kellâ lemmâ yakdi mâ emerah
24- Felyenzuri-l-insânu ilâ ta’âmih
25- Ennâ sabebnâ-lmâe sabbâ
26- Summe şekaknâ-l-arda şakkâ
27- Fe-enbetnâ fîhâ habb
28- Ve ’ineben ve kadbâ
29- Ve zeytûnen ve nahlâ
30- Ve hadâ-ika gulbâ
31- Ve fâkiheten ve ebbâ
32- Metâ’an lekum veli-en’âmikum
33- Fe-izâ câeti-ssâhha
34- Yevme yefirru-lmer-u min ehîh
35- Ve ummihi ve ebîh
36- Ve sâhibetihi ve benîh
37- Likulli-mri-in minhum yevme-iżin şe/nun yugnîh
38- Vucûhun yevme-izin musfira
39- Dâhiketun mustebşir
40- Ve vucûhun yevme-izin ‘aleyhâ gabera
41- Terhekuhâ katera
42- Ulâ-ike humu-lkeferatu-lfecera

Sesli Dinle


Abese Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Suratını astı, yüzünü çevirdi.
2- Çünkü ona gözü görmeyen biri gelmişti.
3- Sen nereden bileceksin, belki o arınacaktı.
4- Yahut o öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecekti.
5, 6- Sen ise kendini her şeye yeterli görenle ilgileniyorsun.
7- Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin!
8, 9, 10- Ama gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana gelenle ilgilenmiyorsun!
11- Hayır! Şüphesiz bu âyetler birer öğüttür.
12- Dileyen ondan öğüt alır.
13- O, mukaddes sayfalardadır;
14- Yüce makamlara kaldırılmış, tertemiz sayfalarda
15, 16- Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde.
17- Kahrolası o insan! Ne kadar da inkârcı!
18- (Bir düşünse) Allah onu neden yarattı?
19- Bir spermden yarattı da ona şekil verdi.
20- Sonra ona yolu kolaylaştırdı.
21- Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu.
22- Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek.
23- Hayır! İnsan, Allah’ın emrettiğini yapmadı.
24- İnsan yediğine bir bakıp düşünsün!
25- Biz bolca su indirdik.
26- Sonra toprağı uygun şekilde yardık.
27- Oradan ekinler bitirdik.
28- Üzüm bağları, sebzeler;
29- Zeytin ve hurma ağaçları;
30- Gür ağaçlı bahçeler;
31- Meyveler ve çayırlar;
32- Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için.
33, 34, 35, 36, 37- Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. 
38- O gün birtakım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar,
39- Gülerler, sevinirler.
40- O gün nice yüzler de vardır ki, toz toprak içindedirler.
41- Onları bir siyahlık bürür.
42- İşte onlar, kafirlerdir, günaha dalanlardır.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir