namaz
namaz sitesi menü

Tekvir Suresi

Tekvir suresi 29 ayetten oluşur ve Kur'an'da seksenbirinci sırada yer alır. surede vahiy, peygamberlik ve dehşet verici bazı olaylar anlatılmıştır. Tekvir Suresi'nin türkçe okunuşunu, anlamını ve sesli olarak dinleyişini sayfamızdan bulabilirsiniz.

REKLAM

Tekvir Suresi Okunuşu

1- İzâ-şşemsu kuvvirat
2- Ve-izâ-nnucûmu-nkederat
3- Ve-izâ-lcibâlu suyyirat
4- Ve-izâ-l’işâru uttilet
5- Ve-izâ-lvuhûşu huşirat
6- Ve-izâ-lbihâru succirat
7- Ve-izâ-nnufûsu zuvvicet
8- Ve-izâ-lmev-ûdetu su-ilet
9- Bi-eyyi zenbin kutilet
10- Ve-izâ-ssuhufu nuşirat
11- Ve-izâ-ssemâu kuşitat
12- Ve-izâ-lcahîmu su’irat
13- Ve-izâ-lcennetu uzlifet
14- Alimet nefsun mâ ahdarat
15- Felâ uksimu bilhunnes
16- Elcevâri-lkunnes
17- Velleyli izâ ‘as’as
18- Ve-ssubhi izâ teneffes
19- İnnehu lekavlu rasûlin kerîm
20- Zî kuvvetin ‘inde zî-l’arşi mekîn
21- Mutâ’in śemme emîn
22- Vemâ sâhibukum bimecnûn
23- Ve lekad raâhu bil-ufuki-lmubîn
24- Vemâ huve ‘alâ-lgaybi bidanîn
25- Vemâ huve bikavli şeytânin racîm
26- Fe-eyne tezhebûn
27- İn huve illâ zikrun lil’âlemîn
28- Limen şâe minkum en yestekîm
29- Vemâ teşâûne illâ en yeşâa(A)llâhu rabbu-l’âlemîn

Sesli Dinle


Tekvir Suresi Anlamı

1- Güneş dürülüp karardığında,
2- Yıldızlar dökülüp söndüğünde;
3- Dağlar sökülüp yürütüldüğünde;
4- Doğuracak develer başı boş bırakıldığında;
5- Yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde;
6- Denizler kaynatıldığında;
7- İnsanlar (amelleriyle) eşleştirilip (buna göre) şekillendirildiğinde; 
8, 9- Diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda;
10- Defterler ortaya serildiğinde;
11- Gökyüzü sıyrılıp açıldığında;
12- Cehennem ateşi harlatıldığında;
13- Cennet yaklaştırıldığında;
14- Kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır.
15, 16- Hayır! Hayır! Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun!
17- Kararmakta olan geceye andolsun!
18- Ağarmakta olan sabaha andolsun ki,
19, 20, 21- O Kur’an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, bir elçinin sözüdür.
22- (Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir. 
23- Andolsun o, Cebrâil'i apaçık ufukta gördü.
24- O, gayb hakkında cimri değildir.
25- Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir.
26- (Hal böyle iken) nereye gidiyorsunuz?
27, 28- O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür.
29- Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

Tekvir suresinde kıyamet gününün nasıl dehşet verici bir gün olduğunu ve insanları böyle dehşetli bir gün için hazırlık yapmaya teşvik etmek üzerine bazı olaylar anlatılmaktadır.

Ayrıca Kuran Yolu tefsirine göre; Peygamber Allah’tan gelen mesajları ümmetine tebliğ edecek güç ve yeteneğe sahiptir; Allah katında onun yüce bir makamı ve itibarı vardır; kendisine indirilen vahyi koruma ve tebliğ etme hususunda güvenilir bir elçidir; Allah’a itaat eden müminler ona da itaat ederler.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir