namaz
namaz sitesi menü

Fecr Suresi

Kur’an-ı Kerim’de 89. sırada olan Fecr suresi 30 ayetten oluşur ve surenin konusunda kısaca; Allah’ın insanları çeşitli yollarla imtihan etmesi, iyi ve kötü insanların ahirette karşılacakları durumlardan bahsedilerek insanların uyarılmakta olduğu anlatılır. Fecr suresi okunuşu, türkçe anlamı ve sesli okunuşunu sayfamızdan bulabilirsiniz.

REKLAM

Fecr suresi okunuşu

1- Vel fecri
2- Ve leyalin ‘aşran
3- Veşşef’ı velvetri.
4- Velleyli iza yesri
5- Hel fiy zalike kasemün liziy hıcrin
6- Elem tere keyfe fe’ale rabbüke bi’adin
7- İreme zatil’ımadi
8- Elletiy lem yuhlak mislüha fiylbiladi
9- Ve semudelleziyne cabussahre bilvadi
10- Ve fir’avne ziyl’evtadi
11- Elleziyne tağav fiylbiladi
12- Feekseru fiyhelfesade
13- Fesabbe ‘aleyhim rabbüke sevta ‘azabin
14- İnne rabbeke lebil mirsadi
15- Femmel’insanü iza mebtelahü rabbühu feekremehu ve na’amehu feyekulü rabbiy ekremeni
16- Ve emma iza mebtelahü fekadere ‘aleyhi rizkahu feyekulü rabbiy ehaneni
17- Kella bel la tükrimunelyetiyme
18- Ve la tehaddune ‘ala ta’amilmiskiyni
19- Ve te’külunettürase eklen lemmen
20- Ve tühıbbunelmale hubben cemmen
21- Kella iza dükketil’ardu dekken dekken
22- Ve cae rabbüke velmelekü saffen saffen
23- Ve ciy’e yevmeizin bicehenneme yevmeizin yetezekkerül’insanü ve enna lehüzzikra
24- Yekulü ya leyteniy kaddemtü lihayatiy
25- Feyevmeizin la yü’azzibü ‘azabehu ehadün
26- Ve la yusiku ve sakahu ehadün
27- Ya eyyetühennefsülmutmeinnetü
28- İrci’ıy ila rabbiki radıyeten merdıyyeten
29- Fedhuliy fiy ‘ıbadiy
30- Vedhuliy cennetiy.

Sesli Dinle


Fecr suresi anlamı

1- Yemin olsun tan yerinin ağarmasına;
2- On geceye;
3- Çift olana ve tek olana;
4- Geçip gitmekte olan geceye.
5- Düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir?
6- Görmedin mi, rabbin ne yaptı Âd kavmine;
7,8- Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e;
9- Vadide kayaları oyarak şehir yapan Semûd’a;
10- Kazıklı Firavun’a?
11- İşte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi.
12- Oralarda durmadan fesat çıkardılar.
13- Bu yüzden rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı.
14- Çünkü rabbin her şeyi yakından izlemektedir.
15- İnsan ise; Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, “Rabbim bana ikram etti” der.
16- Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, “Rabbim beni aşağıladı” der.
17- Hayır, hayır! Yetime ikram etmiyorsunuz.
18- Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.
19- Haram helâl demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz.
20- Malı da pek çok seviyorsunuz.
21- Hayır, yeryüzü (kıyamet sarsıntısıyla) parça parça olup dağıldığı zaman,
22,23- Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan (yaptıklarını birer birer) hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak!?
24- “Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım” der.
25- Artık o gün, Allah’ın edeceği azabı kimse edemez.
26- Onun vuracağı bağı kimse vuramaz.
27- (Allah şöyle der:) “Ey huzur içinde olan nefis!”
28- “Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!”
29- “(İyi) kullarımın arasına gir.”
30- “Cennetime gir.”

Fecr suresi adını 1. ayetindeki “Vel fecri” de geçen fecr kelimesinden alır ve fecr kelimesi “tan yerinin ağarması, sabah aydınlığı” anlamlarına gelmektedir.

Bu sureye “Vel Fecri” ile başladığı için vel veri suresi de denmektedir. İlk dört ayette sırasıyla fecre, on geceye, çift ve tek olana ve her şeyi örten geceye yemin edilir.

Hz. Peygamber’e (sav) Fecr suresinin baş tarafında geçen “tek” ve “çift” ile ne kastedildiği sorulduğunda;

“Bunlar namazlardır. (Bildiğiniz gibi) bazısı çifttir, bazısı da tektir.” (Tirmizi)

Fecr suresi ne zaman okunur

Fecr suresi biraz uzun bir sure olduğu için namazlarda kısa sureler arasında gösterilmez. Ama namazlarda da by sure okunabilir. Peygamber Efendimiz’in (sav) bir hadisi şerifinde “Ya Muâz! Sen fitneci misin? Neden (sebbih isme rabbike’l-a’lâ), (ve’ş-şemsi ve duhâha), (ve’l-fecri ve’lleyü izâ yeğşa) sûrele­rini okumuyorsun?” dediği rivayet edilir.

Bunun haricinde “belanın uzaklaşması için 7 defa okunur” gibi bilgiler dolaşsada buna işaret eden bir hadisi şerif veya dini bir kaynak bulamadık.

Fecr suresindeki kıyamet ile ilgili ayetler, mal mülk ihtirasına kapılarak Allah’a ve insanlara karşı sorumluluğunu unutanlara, hayatın geçiciliğini, kıyametin dehşetini, bunun ardından kendisini bekleyen, hak ettiği büyük cezayı ve sonuç vermeyecek pişmanlığı hatırlatmaktadır.

Fecr vakti

Fecr zamanı demek; güneşin doğmaya başlama zamanı, tan vakti, güneşin doğmasından önceki alacakaranlık vakitleridir. Kur’an’da Fecr kelimesi vakit manasında, sabah vaktini bildirmek üzere birkaç yerde geçmektedir.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir