namaz
namaz sitesi menü

Gaşiye Suresi

Gâşiye Suresi Kur’an da 88. sırada olan ve 26 ayetten oluşan bir suredir. Gaşiye suresinin konusunda cehennemliklerle cennetliklerin ahiretteki durumları tasvir edilmektedir. Ayrıca Allah’ın varlığına ait deliller sıralanmaktadır. Gaşiye suresi okunuşu, türkçe anlamı ve sesli okunuşunu sayfamızda bulabilirsiniz.

REKLAM

Gaşiye suresi okunuşu

1- Hel etake hadiysülğaşiyeti
2- Vücuhün yevmeizin haşi’atün
3- Amiletün nasıbetün
4- Tasla naren hamiyeten
5- Tüska min ‘aynin aniyetin
6- Leyse lehüm ta’amün illa min dariy’ın
7- La yüsminü ve la yuğniy min cu’ın
8- Vücuhün yevmeizin na’ımetün
9- Lisa’yiha radıyetün
10- Fiy cennetin ‘aliyetin
11- La tesme’u fiyha lağıyeten
12- Fiyha ‘aynün cariyetün
13- Fiyha sürürin merfu’atün
14- Ve ekvabün mevdu’atün
15- Ve nemariku masfufetün
16- Ve zerabiyyü mebsusetün
17- Efela yenzurune ilel’ibilli keyfe hulikat
18- Ve ilessemai keyfe rufi’at
19- Ve ilelcibali keyfe nusıbet
20- Ve ilel’ardı keyfe sutihat
21- Fezekkir innema ente müzekkirün
22- Leste’aleyhim bimusaytırin
23- İlla men tevella ve kefere
24- Feyü’azzibühullahül’azabel’ekbere
25- İnne ileyna iyabehüm
26- Sümme inne ‘aleyna hısabehüm

Sesli Dinle


Gaşiye suresi anlamı

1- Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?
2- O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.
3- Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır.
4- Kızgın ateşe girerler.
5- Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.
6- Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur.
7- O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.
8- O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar.
9- Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.
10- Yüksek bir cennettedirler.
11- Orada hiçbir boş söz işitmezler.
12- Orada akan bir pınar vardır.
13,14,15,16- Orada yüksek tahtlar önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır.
17,18,19,20- Peki insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?
21- Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın.
22- Onlara egemen bir zorba değilsin.
23- Ancak kim yüz çevirir ve inkâr ederse,
24- Allah onu en büyük azapla cezalandırır.
25- Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir.
26- Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir.

Gaşiye suresi adını ilk ayetteki “gâşiye” kelimesinden alır. Gaşiye veya Ğâşiye demek “örten, örtü, kaplayan” anlamınlarına gelmektedir.

Tefsiri

Gaşiye suresi tefsirine göre1. ayette geçen “gaşiye” kelimesi; dehşetiyle her şeyi kuşatıp sardığı için istiare yoluyla ona “kaplayan, sarsın, bürüyen” kullanılmıştır.

Surede aynı zamanda tebliğ yöntemide öğretilmektedir. Tefsire göre Allah, Peygamberine, hiçbir baskı ve zorlamaya meydan vermeden insanları uyarmasını ve gerçekleri onlara tebliğ etmesini emretmektedir. Çünkü iman ve ibadet ancak kişinin ikna olmasına, gönülden isteyip benimsemesine bağlıdır denilmektedir. Surenin mealine bakıldığında sizde göreceksiniz ilk yedi ayeti cehennemden, sonra gelen dokuz ayette cennetten bahsetmektedir. Sonraki ayetlerde ise Yüce Alah’ın varlığına ait deliller ve tebliğden bahsedilir.

İslam ansiklopedisine kaynağına göre, Hz. Peygamber’in (sav) cuma ve bayram namazlarında Gaşiye suresini okuduğu rivayet edilmektedir.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir