namaz
namaz sitesi menü

Leyl Suresi

Kuran-ı Kerim'de 92. sırada olan Leyl Suresi hakkındaki tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. Leyl Suresinin türkçe okunuşu, meali ve sesli olarak okunuşu ile sureyi ezberleyebilir ve tefsirini öğrenebilirsiniz.

REKLAM

Leyl Suresi okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vel leyli izâ yağşâ.
2- Ven nehâri izâ tecellâ.
3- Ve mâ halâkaz zekera vel unsâ.
4- İnne sa’yekum le şettâ.
5- Fe emmâ men a’tâ vettekâ.
6- Ve saddeka bil husnâ.
7- Fe se nuyessiruhu lil yusrâ.
8- Ve emmâ men bahıle vestagnâ.
9- Ve kezzebe bil husnâ.
10- Fe se nuyessiruhu lil usrâ.
11- Ve mâ yugnî anhu mâluhû izâ teraddâ.
12- İnne aleynâ lel hudâ.
13- Ve inne lenâ lel âhırate vel ûlâ.
14- Fe enzertukum nâran telezzâ.
15- Lâ yaslâhâ illâl eşkâ.
16- Ellezî kezzebe ve tevellâ.
17- Ve se yucennebuhâl etkâ.
18- Ellezî yu’tî mâlehu yetezekkâ.
19- Ve mâ li ehadin indehu min ni’metin tuczâ.
20- İllâbtigâe vechi rabbihil a’lâ.
21- Ve le sevfe yerdâ.

Sesli Dinle


Leyl Suresi anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- (Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun,
2- Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun, 
3- Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki,
4- Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. 
5,6,7- Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.
8,9,10- Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.
11- Cehenneme yuvarlandığı zaman, malı ona fayda vermez. 
12- Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir
13- Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. 
14- Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.
15,16- O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.
17,18- Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî (Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır. 
19,20- O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. (Yaptığı iyiliği) Ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar).
21- Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.

Leyl suresi tefsiri

Leyl suresi ismini ilk ayette geçmekte olan ve "gece" anlamına gelen "leyl" kelimesinden almıştır. Leyl suresi, surenin ilk ayeti olan "Ve’l-Leyli izâ yağşâ" veya "ve leyli iza yağşa" olarakta bilinir. Surede insanın iki zıt huyu olan cömertlik ve cimrilikten bahsedilmektedir.

Diyanetin tefsirine göre 3. ayetteki yeminle Allah Teâlâ, ilim ve kudretinin sonsuzluğuna ve sanatının üstünlüğüne işaret etmiştir. 4. ayette ise, insanların çabalarının, yaptıkları işlerin türleri, nitelikleri ve amaçları bakımından başka başka olduğu belirtilerek sonucu etkileyecek asıl farklılığın cinsiyete değil davranışların mahiyetine bağlı olduğu ima edilmiş; sonraki âyetlerde ise bu çeşitli işlerin yararlı ve zararlı olanları tanıtılmıştır.

Mekke döneminde inen Leyl Suresi ayetlerinin Allah’ın birliği inancının yerleştirilmesinden sonra en büyük hedefi insanların kalplerini yoksul ve himayesizlere karşı bencillik, sevgisizlik ve cimrilikten arındırmak; dertlerin de nimetlerin de paylaşılabildiği bir toplumsal ruh ve zihniyet geliştirmek olmuştur. 

Leyl Suresinin 13. ayetinde Allah Teâlâ hem dünya hem de ahiret hayatının kendisine ait olduğunu ifade ederek, her iki dünyanın kendi yönetiminde olduğunu belirtmektedir. Allah kullarına doğru yolu göstermekle yetinmemiş, aynı zamanda yanlış yolda gitmenin sonucu olan cehenneme karşı da onları vahiy ve peygamberleri aracılığıyla uyarmıştır.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir