namaz
namaz sitesi menü

Şems Suresi

Kuran-ı Kerim'de 91. sırada olan Şems Suresi hakkındaki tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. Şems Suresinin türkçe okunuşu, meali ve sesli olarak okunuşu ile sureyi ezberleyebilir, aynı zamanda surenin tefsirini öğrenebilirsiniz.

REKLAM

Şems Suresi okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Veşşemsi ve duhaha.
2- Velkameri iza telaha.
3- Vennehari iza cellaha.
4- Velleyli iza yağşaha.
5- Vessmai ve ma benaha.
6- Vel'ardı ve ma tahaha.
7- Ve nefsin ve ma sevvaha.
8- Feelhemeha fücureha ve takvaha.
9- Kad efleha men zekkaha.
10- Ve kad habe men dessaha.
11- Kezzebet semudü bitağvaha.
12- İzinbe'ase eşkaha.
13- Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha.
14- Fekezzebuhü fe'akaruha fedemdeme 'aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha.
15- Vela yehafu 'ukbaha.

Sesli dinle


Şems Suresi anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Güneşe ve onun aydınlığına andolsun,
2- Onu izlediğinde Ay'a andolsun,
3- Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun,
4- Onu bürüdüğünde geceye andolsun,
5- Göğe ve onu bina edene andolsun,
6- Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun,
7,8,9- Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.
10- Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.
11- Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı.
12- Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak için) ileri atılmıştı.
13- Allah'ın Resülü de onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."
14- Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti.
15- Allah, bunun sonucundan çekinmez de!

Şems suresi konusu

Şems suresi ismini ilk ayette geçmekte olan ve "güneş" anlamına gelen "şems" kelimesinden almıştır. Sure ilk ayetinde geçen "Veşşemsi" olarakta bilinir. Kuran'da 91. sıradaki suredir ve 15 ayetten oluşur.

Şems suresinde bazı önemli kozmik varlıklara ve olaylara yemin edilerek insan tabiatına hem iyilik hem kötülük eğilimlerinin verildiği bildirilmiş; bu eğilimlerini doğru kullanmayanların akıbetine örnek olmak üzere Semûd kavminin helak edilmesi anlatılmıştır.

Şems suresi tefsiri

Diyanetin tefsirine göre, doğal varlıklar ve olaylar üzerine yemin edilmesi hem evrenin genel düzenine, bunun insanlar için taşıdığı faydalara ve bu düzeni yaratıp yaşatan ilahi kudretin büyüklüğüne hem de sonraki ayetlerde ele alınan konunun önemine dikkat çekmeyi amaçlar. Diyanete göre "Kuşluğu" diye çevirilen duhâhâ tamlamasına "güneşin ışığı, aydınlığı, sabah vakti, gündüz" gibi manalar da verilmiştir. Ayın yani ışığının güneşin ardından gelmesi, ışığını ondan almasını veya güneş batınca ardından ayın doğmasını yahut ayın ilk göründüğü hilâl durumunu ifade eder.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir