namaz
namaz sitesi menü

İnsan Suresi

Kur'an'ı Kerim'de 76. sırada olan insan suresi 31 ayetten oluşur. İnsân suresinin türkçe okunuşu, sesli okunuşu ve anlamını sayfamızda verilmiştir. Surenin konusunda özellikle ahiret hayatıyla ilgili meseleler ve özellikle takva sahiplerinin cennete gittiklerinde kavuşacakları çeşitli nimetler anlatılmaktadır.

REKLAM

İnsan Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Hel etâ alâ-l-insâni hînun mine-d dehri lem yekun şey-en mezkûrâ
2- İnnâ halaknâ-l-insâne min nutfetin emşâcin nebtelîhi fece’alnâhu semî’an basîrâ(n)
3- İnnâ hedeynâhu-ssebîle immâ şâkiran ve-immâ kefûrâ
4- İnnâ a’tednâ lilkâfirîne selâsile ve aglâlen ve se’îrâ
5- İnne-l-ebrâra yeşrabûne min ke/sin kâne mizâcuhâ kâfûrâ
6- Aynen yeşrabu bihâ ‘ibâdu(A)llâhi yufeccirûnehâ tefcîrâ
7- Yûfûne bi-nnezri ve yehâfûne yevmen kâne şerruhu mustetîrâ(n)
8- Ve yut’imûne-tta’âme ‘alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve-esîrâ(n)
9- İnnemâ nut’imukum livechi(A)llâhi lâ nurîdu minkum cezâen velâ şukûrâ(n)
10- İnnâ nehâfu min rabbinâ yevmen ‘abûsen kamtarîrâ(n)
11- Fevekâhumu(A)llâhu şerra zâlike-lyevmi ve lakkâhum nadraten ve surûrâ(n)
12- Ve cezâhum bimâ saberû cenneten ve harîrâ(n)
13- Mutteki-îne fîhâ ‘alâ-l-erâ-ik(i)(s) lâ yeravne fîhâ şemsen velâ zemherîrâ(n)
14- Ve dâniyeten ‘aleyhim zilâluhâ ve zullilet kutûfuhâ tezlîlâ(n)
15- Ve yutâfu ‘aleyhim bi-âniyetin min fiddatin ve ekvâbin kânet kavârîrâ
16- Kavârîra min fiddatin kadderûhâ takdîrâ(n)
17- Ve yuskavne fîhâ ke/sen kâne mizâcuhâ zencebîlâ(n)
18- Aynen fîhâ tusemmâ selsebîlâ(n)
19- Ve yetûfu aleyhim vildânun muhalledûne izâ raeytehum hasibtehum lu/lu-en menśûrâ(n)

20- Ve-izâ raeyte śemme raeyte na’îmen ve mulken kebîrâ(n)
21- Âliyehum śiyâbu sundusin hudrun ve-istebrak(un)(s) ve hullû esâvira min fiddatin ve sekâhum rabbuhum şerâben tahûrâ(n)
22- İnne hâzâ kâne lekum cezâen ve kâne sa’yukum meşkûrâ(n)
23- İnnâ nahnu nezzelnâ ‘aleyke-lkur-âne tenzîlâ(n)
24- Fasbir lihukmi rabbike velâ tuti’ minhum âśimen ev kefûrâ(n)
25- Vezkuri-sme rabbike bukraten ve asîlâ(n)
26- Ve mine-lleyli fescud lehu ve sebbihhu leylen tavîlâ(n)
27- İnne hâulâ-i yuhibbûne-l’âcilete ve yezerûne verâehum yevmen śekîlâ(n)
28- Nahnu halaknâhum ve şedednâ esrahum(s) ve-izâ şi/nâ beddelnâ emśâlehum tebdîlâ(n)
29- İnne hâzihi tezkira(tun)(s) femen şâe-ttehaze ilâ rabbihi sebîlâ(n)
30- Vemâ teşâûne illâ en yeşâallâh(u)(c) inna(A)llâhe kâne alîmen hakîmâ(n)
31- Yudhilu men yeşâu fî rahmetih(i)(c) ve-zzâlimîne e’adde lehum ‘azâben elîmâ(n)

Sesli Dinle


İnsan Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti.
2- Şüphesiz biz insanı, karışım halindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık.
3- Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kateder.
4- Şüphesiz biz, kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.
5- İyiler ise, katkısı kâfur olan içecekler dolu bir kadehten içerler.
6- Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu (istedikleri şekilde) fışkırtıp akıtırlar.
7- O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar.
8- Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler.
9- (Yedirdikleri kimselere şöyle derler:) "Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz."
10- "Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir günden (o günün azabından dolayı) Rabbimizden korkarız."
11- Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir.
12- Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipek(ten giysiler) ile mükafatlandırır.
13- Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş (yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu soğuk.
14- Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri (kolayca alınacak şekilde) yakınlaştırılarak hazırlanmıştır.
15- Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır.
16- Gümüşten billur kaplar ki, onları (ihtiyaca göre) ölçüp düzenlemişlerdir.
17- Orada kendilerine, katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir.
18- Orada bir pınar ki ona "selsebil" adı verilir.
19- Çevrelerinde, gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. 
20- Orada, görünce (sonsuz)nimetler ve büyük bir mülk (hükümranlık) görürsün.

21- Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.
22- Onlara şöyle denecektir: "Şüphesiz bu sizin için bir mükâfattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür."
23- Şüphe yok ki, Kur'an'ı sana elbette biz indirdik biz.
24- O halde, Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme.
25- Sabah akşam Rabbinin adını an.
26- Gecenin bir kısmında ona secde et; geceleyin de onu uzun uzadıya tespih et.
27- Şunlar (inanmayanlar) dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar.
28- Onları biz yarattık ve eklemlerini (birbirine) biz bağladık. Dilediğimizde (onları yok eder) yerlerine benzerlerini getiririz.
29- İşte bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar.
30- Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
31- O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir