namaz
namaz sitesi menü

Mürselat Suresi

Mürselât suresi Kur'an'da 77. sırada olan suredir ve 50 ayetten oluşmaktadır. Mürselat kelime anlamı olarak "gönderilenler" demektir. Surenin ilk ayetinde geçtiği için sure ismini buradan alır. Bazı yerlerde "Ve l mürselât" suresi olarak bilinir. Mürselat suresinin türkçe okunuşu ve anlamı sayfamızda yer almaktadır.

REKLAM

Surede özellikle "Veylun yevme izin lilmukezzibîn" ayeti 10 kez geçmektedir ve tefsire göre kıyameti, ahireti yalan sayanların başlarına gelecek olan felaketin büyüklüğüne dikkat çekilmektedir. Anlamı ise "O gün vay yalanlayanların haline!" demektir.

Mürselat Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vel murselâti ‘urfâ(n)
2- Fel âsifâti ‘asfâ(n)
3- Vennâşirâti neşrâ(n)
4- Felfârikâti ferkâ(n)
5- Felmulkiyâti zikrâ(n)
6- Uzran ev nuzra(n)
7- İnnemâ tû’adûne levâki’(un)
8- Fe-izâ-nnucûmu tumiset
9- Ve-izâ-ssemâu furicet
10- Ve izâ-lcibâlu nusifet
11- Ve izâ-rrusulu ukkitet
12- Li-eyyi yevmin uccilet
13- Liyevmi-l fasl(i)
14- Vemâ edrâke mâ yevmu-l fasl(i)
15- Veylun yevme-izin lilmukezzibîn(e)
16- Elem nuhliki-l-evvelîn(e)
17- Summe nutbi’uhumu-l-âhirîn(e)
18- Keżâlike nef’alu bilmucrimîn(e)
19- Veylun yevme-izin lilmukezzibîn(e)
20- Elem nahlukkum min mâ-in mehîn(in)
21- Fece’alnâhu fî karârin mekîn(in)
22- İlâ kaderin ma’lûm(in)
23- Fekadernâ feni’me-lkâdirûn(e)
24- Veylun yevme-izin lilmukezzibîn(e)
25- Elem nec’ali-l arda kifâtâ(n)

26- Ahyâen ve emvâtâ(n)
27- Ve ce’alnâ fîhâ ravâsiye şâmihâtin ve eskaynâkum mâen furâtâ(n)
28- Veylun yevme-izin lilmukezzibîn(e)
29- İntalikû ilâ mâ kuntum bihi tukezzibûn(e)
30- İntalikû ilâ zillin zî śelâśi şu’ab(in)
31- Lâ zalîlin velâ yugnî mine-lleheb(i)
32- İnnehâ termî bişerarin kelkasr(i)
33- Ke ennehu cimâletun sufr(un)
34- Veylun yevme-izin lilmukezzibîn(e)
35- Hâzâ yevmu lâ yentikûn(e)
36- Velâ yu'zenu lehum feya’tezirûn(e)
37- Veylun yevme-izin lilmukezzibîn(e)
38- Hâzâ yevmu-l fasli(s) cema’nâkum vel-evvelîn(e)
39- Fe-in kâne lekum keydun fekîdûn(i)
40- Veylun yevme-izin lilmukezzibîn(e)
41- İnnel muttekîne fî zilâlin ve uyûn(in)
42- Ve fevâkihe mimmâ yeştehûn(e)
43- Kulû veşrabû henî-en bimâ kuntum ta’melûn(e)
44- İnnâ kezâlike neczî-lmuhsinîn(e)
45- Veylun yevme-izin lilmukezzibîn(e)
46- Kulû ve temette’û kalîlen innekum mucrimûn(e)
47- Veylun yevme-izin lilmukezzibîn(e)
48- Ve izâ kîle lehumurke’û lâ yerke’ûn(e)
49- Veylun yevme-izin lilmukezzibîn(e)
50- Febi eyyi hadîśin ba’dehu yu'minûn(e)


Mürselat Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7- Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.
8- Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman,
9- Gök yarıldığı zaman,
10- Dağlar ufalanıp savrulduğu zaman,
11- Peygamberler için (ümmetlerine şahitlik etmek üzere) vakit belirlendiği zaman (kıyamet gerçekleşir)
12- (Bu) hangi güne ertelenmiştir?
13- Hüküm ve ayırım gününe.
14- Hüküm ve ayırım gününü sen ne bileceksin.
15- O gün vay yalanlayanların haline!
16- Biz öncekileri helak etmedik mi?
17- Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız.
18- Biz suçlulara işte böyle yaparız.
19- O gün vay yalanlayanların haline!
20- Biz sizi bayağı bir sudan (meniden) yaratmadık mı?
21, 22- Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde (ana rahminde) tuttuk.
23- Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz!
24- O gün vay yalanlayanların haline!

25, 26- Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan (bir yurt) yapmadık mı?
27- Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı, size tatlı bir su içirmedik mi?
28- O gün vay yalanlayanların haline!
29- Onlara şöyle denecek: "Yalanlamakta olduğunuz şeye (cehennem azabına) gidin."
30, 31- "Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki, o ne gölgelendirir ne de alevden korur."
32- Şüphesiz cehennem, her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar.
33- Bunlar sanki birer kızıl devedir.
34- O gün vay yalanlayanların haline!
35- Bu, konuşamayacakları gündür.
36- Onlara izin de verilmez ki, özür dilesinler.
37- O gün vay yalanlayanların haline!
38- Bu, hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır.
39- Eğer bir tuzağınız varsa haydi bana tuzak kurun!
40- O gün vay yalanlayanların haline!
41- Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar.
42- Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler.
43- "Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için."
44- Şüphesiz biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız.
45- O gün vay yalanlayanların haline!
46- Ey inkar edenler! (Dünyada) yiyin ve birazcık yararlanın! Şüphesiz sizler suçlularsınız.
47- O gün vay yalanlayanların haline!
48- Onlara, "Rükû edin (namaz kılın)" dendiği zaman rükû etmezler.
49- O gün vay yalanlayanların haline!
50- Onlar artık ondan (Kur'an'dan) sonra hangi söze inanacaklar?

Konusu

Mürselat Suresinde genel olarak Allah’ın varlığı, birliği, kudreti, melekler, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve ahirette müminler için hazırlanmış olan nimetler, suçlulara verilecek cezalar anlatılmaktadır. Sure ahiret hayatını etkili ifadeler ile anlatıp tasvir etmektedir.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir