namaz
namaz sitesi menü

Beled Suresi

Kuran-ı Kerim'de doksanıncı sırada olan Beled Suresi 20 ayetten oluşmaktadır. Beled suresinin türkçe okunuşu, anlamı ve sesli olarak okunuşu ile sureyi ezberleyebilir, surenin konusunu öğrenebilirsiniz.

REKLAM

Beled Suresinin Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- La uksimü bilhazelbeledi
2- Ve ente hıllün bihazelbeledi
3- Ve validin ve ma velede
4- Lekad halaknel'insane fiy kebedin
5- Eyahsebü en len yakdire 'aleyhi ehadün
6- Yekulü ehlektü malen lübeden
7- Eyahsebü en lem yerehu ehadün
8- Elem nec'al lehu 'ayneyni
9- Ve lisanen ve şefeteyni
10- Ve hedeynahünnecdeyni
11- Felaktehamel'akabete
12- Ve ma edrake mel'akabetü
13- Fekkü rekabetin
14- Ev ıt'amün fiy yevmin ziy mesğabetin
15- Yetiymen za makrebetin
16- Ev miskiynen za metrebetin
17- Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti
18- Ulâike ashâbul meymeneti
19- Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeş'emeti
20- Aleyhim narün mü'sadetün

Sesli Dinle


Beled Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1,2,3,4- Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke'ye), babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık.
5- İnsanoğlu, kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?
6- "Yığınla mal harcadım" diyor.
7- Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor?
8,9,10 - Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi; iki apaçık yolu (hayır ve şer yollarını) göstermedik mi?
11- Fakat o, sarp yokuşa atılmadı.
12- Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin?
13- O tutsak bir boynu çözmek(köle azat etmek) tir.
14,15,16- Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır.
17,18- Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar Ahiret mutluluğuna erenlerdir.
19- Âyetlerimizi inkar edenler ise; kötülüğe batmış kimselerdir.
20- Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır.

Beled suresi konusu

Beled suresi 90. sıradadır ve 30. cüzde yer almaktadır. Surenin ilk iki ayetinde geçen "hazal beled (beledi)" kelimesinden almıştır. Beled kelime anlamı olarak "şehir, memleket" demektir ve Mekke için kullanılmıştır.

Diyanetin tefsirine göre Beled suresinin konusu, bazı önemli varlıklara yemin edilerek insanın yaratılıp hayat mücadelesi içine sokulduğu, güç ve servetine güvenerek Allah’a karşı gelenlerin aldandığı, insana maddi ve mânevi birtakım nimetlerin verildiği, hayır ve şer yollarının gösterildiği anlatılmaktadır. Yardımlaşma, iman ve sabır konuları ele alınarak bu konularda müminlerle inkarcılar arasında kısa bir karşılaştırma yapılmıştır.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir