namaz
namaz
namaz blog

HÜVALLAHÜLLEZİ

Hüvallahüllezi (Haşr Suresi, 22. 23. ve 24. Ayet)

Sesli Dinle


Hüvallahüllezi Suresinin Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.
22- Hüvallahüllezi lâ ilâhe illâ hû. 'Âlimü'l-ğaybi veş-şehâdeh. Hüver-rahmânür-rahîm.
23- Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü'minül-müheyminül-'azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi 'ammâ yüşrikûn.
24- Hüvallâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehül-esmâülhüsnâ. Yüsebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-'azîzül-hakîm.

Hüvallahüllezi Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
22- O öyle Allah ki ondan başka Tanrı yok gaybı da bilir şehadeti de, O Rahmân’dır, Rahîm’dir.
23- O öyle Allah ki ondan başka tapılacak yok, öyle melik (Padişah) ki kuddus, selam, iman ve emniyyet veren mü'min, gözeten koruyan müheymin, Azîz, Cebbar, mütekebbir, tenzih o Allah’a muşriklerin şirkinden.
24- O öyle Allah ki Halık, Barî, Müsavvir O, en güzel isimler (Esma-i hüsnâ) onun, bütün göklerdeki ve yerdeki ona tesbih eder, O öyle Aziz öyle hakîmdir.

Huvallahüllezi, Haşr suresinin son 3 ayetidir. 22. ayet "Hüvallahüllezi la ilahe illa..." olarak başladığı için "hüvallahüllezi suresi" ya da hüvellezi olarak bilinir. Bu ayetleri okumak çok faziletli olduğu için genellikle sabah ve akşam namazlarından sonra okunmaktadır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur; "Kim gündüz veya gece Haşr süresinin sonunu okur, sonra da o gün veya o gece ölürse Allah ona Cenneti vacib kılar." (Beyhaki)

« Namaz Sureleri »


REKLAM
DİNİ BİLGİLER

BİLGİ

Namazsitesi.com temel namaz bilgilerinin yer aldığı, güvenilir dini kaynaklar ışığında oluşturulmuş bir web sitesidir.