namaz
namaz sitesi menü

Dini Nikah ve Duası

Dini nikah veya halk arasındaki tabiri ile imam nikahı. Dini nikah evlenecek olan Müslüman erkek ve Müslüman kızın şahitler huzurunda birbirlerini kabul etmesiyle yapılan bir anlaşmadır. Dini nikahta İslam'a göre bazı şartların yerine getirilmesi gerekir (Müslüman olmak, şahit olması, kabul, mehir hakkı). Nikahı kıyacak imam veya din görevlisi çiftlerin nikahını kıymak için ilk önce genellikle ayet, hadis ve dua okur. Nikahın şartlarından, evliliğin öneminden bahsederek şahitlerin huzurunda çiftlerin onayını alarak nikahı kıyar. Nikahta okunan dua yani dini nikah duası ise kaynaklarda şöyle geçer;

REKLAM

Dua

"Allahümmec’al hâzel-akde meymûnen mubâreken vec’al beyne-hümâ ülfeten ve mehabbeten ve kararâ ve lâ tec’al beyne-hüma nefreten ve fitneten ve firarâ. Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Ademe ve Havva. Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem ve Hadîce-tel-kübrâ ve Aişe-te ümm-il mü’minîne radıyallahü anhümâ. Ve beyne Alîyyin radıyallahü anh ve Fatıma-tez-zehrâ radıyallahü anhâ. Allahümmea’ti le-hümâ evlâden sâlihan ve ömren tavîlen ve rızkan vâsi’an. Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a’yünin vec’alnâ lilmüttekîne imâmâ. Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhıreti haseneten ve kına azabennâr. Sübhâne rabbike rabbil’ızzeti ammâ yesıfûn ve selâmün alel mürselîn velhamdülillahi rabbil’âlemin. El-fatiha."

Anlamı

"Allah’ım! Bu evliliği mübarek eyle! Aralarında ülfet, geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, bunları nefret, geçimsizlik ve ayrılıktan koru! Allah’ım! Adem (as) ile Havva validemiz, Muhammed (Sav) ile Hatice-i kübra ve müminlerin annesi Âişe validemiz; Hz. Ali ile Hz. Fatıma-tüz-Zehra validemiz arasındaki var olan ülfeti bunlara da nasip eyle! Kendilerine, salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle! Amin. Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara rehber eyle! Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru! Kudret ve şeref sahibi olan senin Rabbin, onların söylediği uygunsuz şeylerden münezzehtir. Bütün Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun."

Kaynak: dinimizislam.com

İmam veya nikahı kıyacak görevli evlenecek eşlere üçer kere evlenmeyi kabul ediyor musun? diye sorar ve "evet" cevabını alınca, ben de nikahınızı kıydım diyerek yukarıdaki nikah duasını okur.

Eskiden beri imamlar bu konuda bilgi sahibi olduğu için ve nikah duası yapmayı bildikleri için evlenecekler nikahlarını İslam'a uygun olması açısından imamlara kıydırırlarmış. Bu nedenle de dini nikahın adına imam nikahı da denilmiştir.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir