namaz
namaz sitesi menü

İbadet Nedir

İbadet, bizi ve bütün mevcudatı yoktan var eden, her an varlıkta durduran, görünür ve görünmez kazalardan, belalardan koruyan ve her an çesitli nimetler, iyilikler vererek yetiştiren Allahü teâlânın emir ve yasaklarını yerine getirmektir.

Kısaca ibadet, Allah'a saygı ve tazim göstermek ve onun bize verdiği nimetlere karşı teşekkür borcunu yerine getirmektir.

"Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Ez-Zariyat suresi, 56. ayet)

REKLAM

Yüce Allah, diğer canlılardan farklı olarak akıl ve fikir vererek bizi, diğer varlıklar arasında seçkin bir durumda yaratmış, yaşayabilmemiz için, yeraltı ve yerüstü zenginliklerle doldurduğu dünyayı bir sofra gibi önümüze sermiştir. Cenab-ı Hak, verdiği nimetlerin çokluğunu hatırlatarak şöyle buyuruyor:

"Hem size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi öyle ki Allahın nı'metini saysanız onu bitiremezsiniz, her halde insan, çok zâlim, çok nankör". (İbrahim suresi, 34. ayet)

İbadet, bizi yaratıp vücudumuzu mükemmel organlarla donatan ve sayılamıyacak kadar nimetler vererek bizi mülkünde barındıran Yüce Rabbimizin iyiliklerine karşı teşekkür borcunu yerine getirmektir.

Allahü tealanın gösterdiği ve emir ettigi kulluk vazifelerine "İslamiyyet" denir. Allahü tealaya şükür, Onun Peygamberinin getirdiği yola uymakla olur. Bu yola uymayan, bunun dışında kalan hiçbir şükrü, hiçbir ibadeti, Allahü teala kabul etmez, beğenmez. Çünkü, insanların iyi, güzel sandıkları çok sey vardır ki, İslamiyyet, bunları beğenmemekte, çirkin olduklarını bildirmekdedir.

Demek ki, aklı olan kimselerin, Allahü tealaya şükür etmek, ibâdet yapmak için Muhammed aleyhisselâma uymaları lazımdır. Muhammed aleyhisselâma uyan kimse müslümandır. Allahü tealaya şükür etmeye, yani Muhammed aleyhisselâma uymaya da, "ibadet etmek" denir. (diyanet.gov.tr, Kitâb’üs-salât)

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir