namaz
namaz
namaz blog

KAZA VE KADER

Kaza ve Kader Nedir

Kader, kaza, hayır ve şerrin Allahü tealadan olduğuna inanmak İmanın altıncı şartıdır.

Kader, hayır ve şerrin Allahü tealadan olduğuna imandır. Kaderin, hayır ve şerlerin hepsinin Allahü tealadan olduğuna iman etmektir.

Kader

Allahü tealanın ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman ve yerini, özellik ve niteliklerini, ezeli ilmiyle bilip sınırlaması ve takdir etmesi demektir.

Kaza

Allahü tealanın ezelde irade ettiği ve takdir buyurduğu şeylerin zamanı ge­lince, her birisini ezeli ilim, irade ve takdirine uygun biçimde meydana getirmesi ve yaratmasıdır. Kaza kaderde planlanan bir şeyin yaratılmasıdır.

"Yaptıkları küçük büyük her şey, satır satır kitaplarda yazılmıştır." (Kamer 52, 53)

"Biz, her şeyi kader ile (bir ölçüye göre) yarattık." (Kamer 49)

"Bir kişi, kaderin, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmadıkça, mümin sayılmaz." (Tirmizi)

"Kadere inanmak, iman esaslarındandır." (Ebu Davud, Tirmizi)

"Kadere inanmayan imanın gerçeğine erişmez." (Nesai)

"Kaderi inkâr edenin İslam’dan nasibi yoktur." (Buhari)

"Kaderi inkâr edene, bütün peygamberler lanet eder." (Taberani)

 

 REKLAM
DİNİ BİLGİLER

BİLGİ

Namazsitesi.com temel namaz bilgilerinin yer aldığı, güvenilir dini kaynaklar ışığında oluşturulmuş bir web sitesidir.