namaz
namaz sitesi menü

Kaza ve Kader Nedir

Kader, kaza, hayır ve şerrin Allahü tealadan olduğuna inanmak İmanın altıncı şartıdır. Kader, hayır ve şerrin Allahü tealadan olduğuna imandır. Kaderin, hayır ve şerlerin hepsinin Allahü tealadan olduğuna iman etmektir.

Kader

Allahü tealanın ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman ve yerini, özellik ve niteliklerini, ezeli ilmiyle bilip sınırlaması ve takdir etmesi demektir.

Kaza

Allahü tealanın ezelde irade ettiği ve takdir buyurduğu şeylerin zamanı ge­lince, her birisini ezeli ilim, irade ve takdirine uygun biçimde meydana getirmesi ve yaratmasıdır. Kaza kaderde planlanan bir şeyin yaratılmasıdır.

REKLAM

"Yaptıkları küçük büyük her şey, satır satır kitaplarda yazılmıştır." (Kamer suresi, 52, 53. ayet)

"Biz, her şeyi kader ile (bir ölçüye göre) yarattık." (Kamer suresi, 49. ayet)

"Bir kişi, kaderin, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmadıkça, mümin sayılmaz." (Tirmizi)

"Kadere inanmak, iman esaslarındandır." (Ebu Davud, Tirmizi)

"Kadere inanmayan imanın gerçeğine erişmez." (Nesai)

"Kaderi inkâr edenin İslam’dan nasibi yoktur." (Buhari)

"Kaderi inkâr edene, bütün peygamberler lanet eder." (Taberani)

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir