namaz
namaz
namaz blog

MEKRUH

Mekruh Nedir

Mekruh, Haram kadar kesin olmamakla beraber, islamda yapılmaması istenen, hoş görülmeyen, beğenilmeyen şeye mekruh denir. Dinimizce yasaklanmamış olsa da yapılmaması istenen şeylerdir.

Kısaca haram olmayan, ancak harama yakın olandır.

 

Mekruh ikiye ayrılır

1- Tahrimen mekruh:

Harama yakın olan mekruhtur. Bunları kasıtla işleyen günahkar olur. Cehennem azabına layık olur. Namazda vacipleri özürsüz terk ederek tahrimen mekruh işleyenin, o namazı iade etmesi vaciptir. Tahrimen mekruh işlemek, küçük günah olur. Küçük günaha devam edenin adaleti gider fasık olur.

Örneğin; Akşam namazından önce nafile kılmak, altın ve gümüş kap ile yiyip içmek ve kullanmak, imamdan önce rükuya veya secdeye gitmek yahut önce kalkmak vb. tahrimen mekruhtur.

2- Tenzihen mekruh:

Mubah, yani helal olan işlerine yakın olan, yapılmaması yapılmasından daha iyi olan işlerdir. Mekruh tek başına kullanınca tahrimen mekruh anlaşılır.

"Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin katında sevimsiz şeylerdir." (İsra suresi, 38. ayet)

Haram, mekruh ve mubah bazeın karıştırılabiliyor, onların ayrımını şu şekilde yapabiliriz; Yüce Allah'ın

kesin ve bağlayıcı tarzda yapılmamasını istedikleri haram,
kesin ve bağlayıcı olmaksızın yapılmamasını istedikleri mekruh,
serbest bıraktıkları mubah olarak tanımlanabilir.

 REKLAM
DİNİ BİLGİLER

BİLGİ

Namazsitesi.com temel namaz bilgilerinin yer aldığı, güvenilir dini kaynaklar ışığında oluşturulmuş bir web sitesidir.