namaz
namaz sitesi menü

Sünni ve Şii (Şia) Ne Demektir

Tek Allah inancına dayalı son din olan ve Peygamberi Hz. Muhammed (sav) olan din İslamiyettir. İslam dinine mensup kişilere iman, Allah'a teslimiyet gösteren kişilerede Müslüman denir. Ama Müslümanlar Hz. Peygamber'in (sav) vefatından sonra İslamiyetteki en önemli ayrılıklardan birisi olarak görülen bölünmeden birini yaşamışlardır. Müslümanlar Sünni ve Şii (Şia) olarak ikiye bölünmüşlerdir. Bunlar mezhep değildir, İslam dininde ciddi bir ayrılıktır. Peki sünni nedir, şii nedir kısaca anlatmaya çalışalım.

Hz. Peygamber (sav) yaşarken böyle bir kavram yoktu tabi ki. Hz. Peygamber'in (sav) vefat ettikten sonra Müslümanların başına kimin geçeceği konusunda anlaşmazlık çıkmış ve bu anlaşmazlıkta bölünmeye neden olmuştur.

REKLAM

Hz. Peygamber (sav) vefat ettikten sonra sırasıyla müslümanların başına geçen 4 halife şöyledir;

1- Hz. Ebu Bekir: 2 yıl
2- Hz. Ömer: 10 yıl
3- Hz. Osman: 12 yıl
4- Hz. Ali: 5 yıl

İşte bu halifelik döneminde ilk halife olması gerekenin Hz. Ebubekir (ra) mi; Hz. Ali (ra) mi olması tartışması çıkmış ve ayrılık başlamıştır. Azınlık olan bir kısım müslüman ilk halifenin Hz. Ali'nin olması gerektiği savunmuşlar, Hz. Ali’nin müslümanların başına geçmesi gerektiğini söylemişler ve buna inanmışlardır. Dolayısıyla Hz. Ebubekir’in ve diğerlerinin halifeliğini kabul etmeyerek onlardan ayrılmışlardır.

Hz. Ebubekir'i (ra) kabul eden ve 4 halifeyede uyan müslümanlara Sünni; Hz. Ali'nin ilk halife olmasını isteyenlere ve diğer halifelere uymayan müslümanlara da Şii (Şia) denir.

Bu bölünme böyle başlamış fakat bu kadarla kalmamıştır. Zamanla Şii müslümanlar Sunni müslümanlar ile farklı konularda da ayrılmışlardır.

Hz. Ali’nin (ra) ölümünden sonra Muaviye ve ondan sonra da oğlu Yezid halifeliğini ilan etmiş. Fakat Yezid’in halifeliğini kabul etmeyen Hz. Ali’nin oğlu Hüseyin, Yezid’e karşı bir ordu toplayarak harekete geçmiştir. Hüseyin Kerbela Savaşını kaybetmiş, 10 Ekim 680’de Hz. Hüseyin ve yakınları Muharrem Kerbela’da tutsak edilmişler ve Yezid’e biat etmeyinde öldürülmüşlerdir. Bu Kerbala olayıda Sunni ve Şii ayrımının daha da belirgin bir şekilde farklılaşmasına neden olmuştur.

Sünni nedir

Sünni kelimesi, Ehli Sünnet kelimesinden geliyor. Ehli sünnet demek ise; Hz. Peygamberin (sav) yapmış olduğu davranışları izleyen, takip eden ve hayatına uygulayan anlamındadır. Sunni müslümanlarda mezhep olarak farklı imamların görüşünü benimsemişlerdir. Bu dört mezhep; Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki mezhepleridir. Bu mezhepler dini konuların temelinde hep aynıdır, sadece bazı meselelerde farklı görüşler oluşmuştur. Bu mezheplerin ayrımını Sünni ve Şii ayrımı gibi düşünmemek gerekir.

Şii nedir

Şia kelimesi, Şiat-ı Ali kekimesinden geliyor. Şiat-ı Ali demek ise; Ali’nin takipçileri anlamında kullanılan bir kısaltmadır. Şiilik veya Şialık mezhebi mensuplarına da Şii denir. Şii, ehli sünnet gurubunun dışında yer almaktadır. Şiilerde mezhep olarak ayrılmanın yanı sıra çok farklı isimler altında guruplara da ayrılmışlardır. Hatta bazı kaynaklarda bu grupların içinde Hz. Ali'nin Allah olduğunu söyleyenlerinde olduğu yazmaktadır.

Bölünme olduğu zamanda ve günümüzde de Sünni müslümanlar çoğunluktur. Mülümanların yaklaşık %90'ı sunnidir. Şii müslümanlar dah çok İran, Irak, Azerbaycan, Yemen, Bahreyn, Katar, Pakistan, Afganistan, Lübnan’da yaygındır. Ama bu ülkelerde dahi yine sunni müslümanlar çoğunluktur.

Şii ve Sünni müslümanlar arasında İslamın temeli olan namazda da farklılıklar vardır. Namazın hareketleri, duaları birbirinden farklıdır. Örneğin Şiiler secde yaparken kilden yapılmış bir tahta veya bir taş kullanarak alınlarını buna değdirirler. Sünni müslümanlar ise secde ederken alınlarını yere koyarlar.

Sünni ve Şii arasındaki farklar sadece bu kadar değildir, arasındaki farkları ayrı bir sayfada yazdık; Sünni ve Şii arasındaki farklar

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir