namaz
namaz sitesi menü

La İlahe İllallah

Dinimizde Allah'tan başka ilah olmadığını oluşturan Kelime i Tevhid cümlesidir "la ilahe illallah". İslam inancının temel esasıdır. Allah'ın varlığını ve birliğini kabul ettiğimiz, zikrettiğimiz bir haykırış, hatırlamak ve hatırlatmaktır. Peki tam olarak la ilahe illallah anlamı, manası, fazileti nedir?

Arapça olarak kelime anlamı "Allah'tan Başka İlah Yoktur" manasına gelir. Dini kaynaklarda ilk defa "La İlahe İllallah" diyenin Nuh Aleyhisselam olduğu söylenir. Tufana ve şiddetli belaya şahit olduğunda söylemiştir. Dinimizde Kelime-i Tevhid 'in bir parçası olarak geçer. Yani kelime i tevhid getirilmesi gerektiğinde "la ilahe illallah" sonra da "Muhammedün Resulullah" deriz. Bunun anlamı tam olarak şudur;

Anlamı

"Allah'tan başka İlah yoktur. Hz. Muhammed (sav) Allah'ın Peygamberidir"

REKLAM

İlah kelimeside; itaat ve kulluk edilen varlık anlamına gelir. İnanlar için İlah Allah'tır ama ilah Allah değildir. Cahiliye döneminde, hatta günümüzde bazılarının ilahları yani taptıkları şeyler başka olabilir (putlar, heykeller, güneş vb.) İşte biz bu kelime i tevhid ve anlamı ile tek ilahımızın Allah olduğu kalben ve dil ile söylüyoruz, yine Allah’tan başka kulluk yapılacak, onun için ibadet edilecek hiçbir ilah olmadığını zikrediyoruz. Kuran-ı Kerim ayetlerinde de Allah'tan başka ilah olmadığı yazmaktadır.

"İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O'na kulluk edin. O her şeye vekil (her şeyi yöneten, görüp gözeten)dir." (En'am Suresi, 102. ayet)

Bu zikrin söylenmesi için belli bir yer, belli bir zaman yoktur. Her mümin bunu alışkanlık haline getirmeli ve devamlı zikretmelidir. Zaten bazı duaların içinde de "La ilahe illallah" geçmektedir. Bunun haricinde bu zikir ile tesbih çekilebilir, dualarımızda buna yer verilebilir. Hatta bazen sinirlendiğimizde bile ağzımıza bu zikir dolanır ve sabretmemiz gerektiğini hatırlatır.

La İlahe İllallah Şartları

Bu kelime i tevhid manasını bilmeden sırf söylemek için dilimizden dökmek veya ben bunu devamlı söyleyeyim hiç bir ibadet yapmayayım anlamı çıkarmak değildir. La İlahe İllallah ile Allah'ın varlığını kabul ediyorsak O'na kulluk vazifemizide yapmalıyız (namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek...)

Bunu söylerken şu şartlara dikkat etmek önemlidir;

- Manasının bilinmesi gerekir,
- Allah'ın bize farz kıldığı emirleri yapmamız gerekir,
- Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak durmamız gerekir,
- Allah'ın gönderdiği Peygamberler ve Kitaplara inanmamız ve orada yazanlar ile yaşamımızı şekillendirmemiz gerekir

Çünkü bizler Kelime-i Tevhid ile yani "La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah" diyerek bunları kabul etmiş oluyoruz. Tabi ki bunu söyleyip vazifeleri yapmamak insanı kafir yapmaz.

"Lâ ilâhe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kafir demeyiniz! Buna kafir diyenin kendisi kafir olur." (Buhari)

Faziletleri

Hadisler ile faziletlerinin ne kadar çok oldu görebiliriz;

Peygamber Efendimiz (sav) çocuklarımızın ilk söyleceği şeylerden birininde bu olduğunu hadisi şerifinde buyurmuştur.

"İlk söz olarak çocuklarınıza güzel bir şekilde "Lâ ilâhe illâllah" demeyi öğretiniz!" (Beyhaki)

Çok sevap kazandıran bir ameldir, zikirlerin en güzelidir.

"En faziletli zikir ‘Lâ ilahe illallah’; en faziletli dua da ‘Elhamdülillah’ demektir." (İbn Mâce)

Efendimiz (sav) yine hadislerinde bunun bir ibadet olduğunu söylemiştir.

Ebû Tâlib’in kızı Ümmü Hânî;

"Yâ Rasûlâllah! Ben ihtiyarladım ve zayıfladım. Bana oturduğum yerde yapabileceğim bir ibâdet tavsiye edebilir misiniz?" diye sordu.

Hz. Rasûlâllah (sav);

"Yüz defa Sübhânellâh, yüz defa el-Hamdü lillâh, yüz defa Lâ ilâhe illâllah de!" buyurdular. (İbn-i Mâce)

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir