namaz
namaz sitesi menü

Sabah Namazı Sünneti Nasıl Kılınır

Sabah namazının ilk önce 2 rekat sünneti kılınır.

- Sabah namazı vakti girdikten sonra, abdestimiz alır ve kıbleye doğru yöneliriz. Namazın farzlarından olan niyetimizi yaptıktan sonra namaza başlamaya hazırız.

Niyet; "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya"

REKLAM

1. Rekat

- İftitah tekbiri alınarak namazın ilk rekatına başlamış oluruz.

İftitah tekbiri; Erkeklerde, ellerin baş parmaklaı krulak yumuşaklarına değdirilir, avuç içleri kıble istikametine dönük şekilde parmak araları açılır ve "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri getirilir.

Bayanlarda, eller omuz hizalarına kadar kaldırır, avuç içleri kıble istikametine açılır ve "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri getirilir.

- Tekbirden sonra eller bağlanır.

Ellerin bağlanması; Erkekler, göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar.

Bayanlar, göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar.

- İlk önce Sübhaneke duası okunur.

Sübhaneke;Sübhânekellâhümme ve bi hamdik
ve tebârakesmük
ve teâlâ ceddük
ve lâ ilâhe ğayrük

- Euzü-Besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

Euzü-Besmele; Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmânirrahîm

Fatiha Suresi; Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
Errahmânir'rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
İhdinessırâtel müstakîm
Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

- Fatiha'da sonra bir namaz suresi okunur.

Felak Suresi; Bismillahirrahmânirrahîm
Kul e'ûzü birabbil felak
Min şerri mâ halak
Ve min şerri ğasikın izâ vekab
Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
Ve min şerri hâsidin izâ hased

- Sure okuması bitince "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir.

Rüku; elleri dizlere koyarak eğilmek demektir. Rükuya eğilince üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir.

Erkeklerde rüku, ellerle parmak araları açık olarak diz kapakları kaplanır, bel yerle paralel olcak şekilde düz tutulur, bacak ile kollar gergin olur ve gözler ayak uçlarına bakar. Dizler bükülmeden dik tutulmalıdır.

Bayanlarda rüku, ayaklar az açık, baş sırt hizasına gelmeyecek kadar az eğik, dizler ile dirsekler hafif bükük ve gözler ayak uçlarına bakar. El parmak aralarını açmazlar ve dizlerini tutmazlar, sadece ellerini dizin üzerine gelecek şekilde baldıra koyarlar.

- Rükudan sonra "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir.

Secde; rükudan sonra ayak, diz ve ellerimizle beraber alnımızı ve burnumuzu yere koyarak kapanmaktır. Secdeye gidince üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir. Secde iki defa tekrarlanır.

Erkeklerde, secdeye inerken önce dizler, sonra eller yere konur. Başımız iki elimiz arasında, alın ve burun yere değecek ve parmaklar kıbleye doğru. Dirsekler yere değmez ve vücuda yapışık olmaz. Ayak parmakları kıbleye dönük, topuklar bitişik durur.

Bayanlarda, baş iki el arasında, alın ve burun yere değecek, parmaklar kıbleye doğru bakar ve el parmakları birleştirilir. Dirsekler yere değer ve vücuda yapışık olur. Ayakların üstü yere gelmiş şekilde ve her iki ayak sağa yatık şekilde durur.

- Secde yapıldıktan sonra "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir ve ikinci rekata başlanır.

Kıyam; namazda ayakta durmak demektir.

2. Rekat

- İkinci rekatta Sübhaneke duası okunmaz besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur.

Fatiha Suresi; Bismillahirrahmânirrahîm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
Errahmânir'rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
İhdinessırâtel müstakîm
Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

- Fatiha'da sonra bir namaz suresi okunur.

Nas Suresi; Bismillahirrahmânirrahîm
Kul e'ûzü birabbinnâs
Melikinnâs
İlâhinnâs
Min şerrilvesvâsilhannâs
Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
Minelcinneti vennâs

- Sure okuması bitince "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir. (1. rekattaki gibi)

- Rükudan sonra "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir. (1. rekattaki gibi)

- Secde yapıldıktan sonra "Allahü Ekber" diyerek Ka'de-i ahîre'ye yani oturuşa geçilir.

Ka'de-i ahîre; namazın içindeki farzlardan olan ka'de-i ahire son oturuş demektir.

- Oturuşta sırasıyla"Ettahiyyâtü", "Allahümme Salli", "Allahümme Barik", "Rabbena Atina" ve "Rabbena Firli" okunur.

Ettahiyyâtü; Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Allahümme Salli; Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.
İnneke hamidün mecîd.

Allahümme Barik; Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.
İnneke hamidün mecîd.

Rabbena Atina; Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten
ve fil'âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr.
Birahmetike yâ Erhamerrahimîn
.

Rabbena Firli; Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme
yekumü'l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

- Dualar bittikten sonra selam verilerek namaz tamamlanır

Selam; selam verirken "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye ilk önce başımız sağa çevrilmiş  ve gözler omuza bakacak şekilde selam verilir, sonra da aynı şekilde sola selam verilerek sabah namazı sünneti tamamlanır.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir