namaz
namaz sitesi menü

İstihare Namazı Nedir

İstihare, bir işin hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra istihare duasını okuyarak o işle ilgili rüya görmek üzere uykuya yatmaktır. İstihareye yatmadan işte kılının bu namaza İstihare Namazı denir.

İstihare yapmak sünnettir, dinimizde yeri olan, sahih hadislerde yeri olan, Hz. Peygamber (Sav) tarafından sürekli yapılan bir sünnettir. İstihare namazı iki rekat olarak kılınır. İmam Gazalî istihare namazın ilk rekatında Fatiha’dan sonra Kafirun suresini ikinci rekatında ise İhlas surelerinin okunmasını tavsiye etmiştir.

REKLAM

İstihare nasıl yapılır

İstiharenin en büyük kaynağı yukarıdaki hadisi şeriftir. Hadisten de anlaşılacağı gibi istihare bir duadır ve iki rekat nafile namaz ile yapılabilir. Bunun neticesinde ilmihal kitaplarında istihare yapmak için genellikle yatmadan önce 2 rekat istihare namazı kılınıp, istihare duası edilerek uykuya yatılır (istihareye yatmak) yazmaktadır. Ama illa bu zaman veya böyle yapılacak diye bir şey yoktur. Her zaman yapılabilir. Örneğin öğle namazının arkasından iki rekat nafile namaz kılıp, istihare duası ile yapılacak işin hayırlı ise olması için; şer ise olmaması için Allah’a dua edilebilir.

Namazı kıldıktan sonra Peygamberimizden (S.a.v.) rivayet edilen istihare duası olarak şu dua okunur;

İstihare duası

"Sizden biriniz bir işe niyetlendiği zaman farzın dışında iki rekat nafile namaz kılsın ve şöyle desin"

"Allâhümme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'elüke min fadlike'l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta'lemu ve lâ a'lemu ve ente allâmu'l guyûb. Allâhümme inkünte ta'lemu enne hâza'l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri tev âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in künte ta'lemu enne hâza'l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ev âcili emri ve âcilihi f'asrifhu anni va'srifni anhu ve'kdur li el-Hayra haysü kâne. Sümme ardihi bihi" (Buhari)

İstihare duasının anlamı

"Allah'ım yapmayı düşündüğüm su işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır. Kudretinle senden güç istiyorum. Senin büyük fazlından ihsan buyurmanı dilerim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen şeyi çok iyi bilensin, Allah'ım. Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl. Eğer bu işi; dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için şer olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırla hoşnut buyur."

Rüyada görülen renkler

Yazımızın başında da yazdığımız İstihare sünnettir, dinimizde yeri vardır, istihare duası, istihare namazı sahihtir. Ama istihareye yatıpta rüyada bir şeyler görmeyi beklemek ile ilgili sahih bilgiler yoktur. Ama bazı yerlerde rüyada beyaz veya yeşil görmek hayra, siyah veya kırmızı görmek şerre alamettir denmektedir. Veya rüyada beyaz ve yeşil gibi açık tondaki renklerin yoğunluğunu gördüğünüz zaman o işi yapmanızın hayırlı olduğunu gösterir yazmaktadır. Ama bunların Kur'an'da, sünnette bir kaynağını bulamadık. Sadece Fıkıh alimi olan İbni Abidin şöyle yazar;

"Yatmadan önce dua okunur ve abdestli olarak kıbleye yönelerek yatılır. Rüyada beyaz veya yeşil görülürse o işin hayır olduğuna, siyah ve kırmızı görülürse de şer olduğuna işaret eder. Şerli olandan kaçınmak icap eder."

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir