namaz
namaz sitesi menü

Tövbe Nedir ve Nasıl Edilir

Tövbe (tevbe); bilerek veya bilmeyerek bir insanın işlemiş olduğu günahlardan, hatalardan ve kusurlardan pişmanlık duyması, onları bir daha yapmamaya karar vermesidir. Kısaca yaptığı yanlışın farkına varıp Rabbine yönelmesi ve affını dilemesi "tövbe" demektir. Tövbe etmek, yapılan yanlıştan dolayı Allah'tan özür dilemek ve Allah'a bağışlanmak için samimi bir şekilde yalvarmaktır.

Aslında tövbeye inanan biri Allah'a iman etmiş biridir. Çünkü yapılan günahların tek affedicisinin Yüce Allah olduğunun bilincindedir. İman etmemiş bir kişi zaten hiç bir zaman Allah'tan af dileyerek tövbe etmez. Tövbe müminler için manevi bir temizliktir. Yapmış olduğumuz yanlışlardan, günahlardan temizlediğimiz bir andır ve Rabbimizin kullarına tanımış olduğu bir haktır.

Peygamberimiz (sav) hadisi şerifinde şöyle buyuruyor;

"Bütün insanlar hata yapar, hata yapanların en hayırlısı ise hatalarından dönendir." (Tirmizi)

REKLAM

Tövbe nasıl edilir

Tövbe etmek için yapılan hatanın, günahın ne olduğu, ne zaman yapıldığı, bilerek veya bilmeyerek yapılması önemli değildir. İnsan bilgisizlik, unutkanlık, aldanmışlık sebebiyle günahlar işleyebilir. Bu nedenle her zaman ve her durumda tövbe edebilir. Peygamberimizin bile günde çok defa tövbe ettiğini hadislerden bilmekteyiz.

Tövbe etmenin en önemli şartı, samimi bir şekilde yürekten yapılmasıdır. Kişinin yaptığı hatalardan gerçekten pişman olup bunları bir daha yapmamaya gönülden karar vermelidir ve tevbe etmelidir. Tövbe için yapılan dua ve niyazlar "tövbe istiğfar" olarak geçer.

Tövbe etmenin diğer bir şartı da yapılmış olan günahları işlememek için olabildiğince çaba göstermektir. Yapılan hatalarda tekrar ısrar etmemek gerekir. Tövbe isriğfar yapmak için dua etmemiz de önemlidir. Tövbeyi hem kalbimiz ile samimi bir şekilde yapıcaz, aynı zamanda dilimiz ile de zikredicez.

Kısa tövbe duası

Okunuşu: Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüv elhayyelkayyume ve etübü ileyh.

Anlamı: Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim.

Daha uzun tövbe isitğfar duası için bakınız: Tövbe İstiğfar Duası

Kur'an-ı Kerim'den tövbe duası

Töve duası olarak Kur'an da geçen örnekleri mevcuttur. Bunlardan bazıları şöyledir;

Zümer suresi 53. ayetindeki tövbe duası;

Okunuşu: Kul yâ ıbâdiyellezîne esrefû alâ enfusihim lâ taknetû min rahmetillâhi, innallâhe yagfiruz zunûbe cemîâ, innehu huvel gafûrur rahîm.

Anlamı: De ki: "Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."

Kasas suresi 16. ayetindeki tövbe duası;

Okunuşu: Kale rabbi inni zalemtu nefsi fagfirli fe gafera leh, innehu huvel gafurur rahim.

Anlamı: Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim; beni bağışla!" Allah da onu bağışladı. Çünkü O, gerçekten çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir.

Hadisler'den tövbe duası

"Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım." (Müslim)

"Rabbim, beni bağışla, tövbemi kabul et, şüphesiz sen tövbeleri kabul eden ve bağışlayansın." (İbn Hanbel)

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir