namaz
namaz
namaz blog

VACİP

Vacip Nedir

Vacip, Farz kadar kesin olmamakla birlikte kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen şeylerdir.

Kesin olmayan bir delille sabit olduğu için, vacibi inkar eden kişi, kafir olmaz. Ancak bir açıklama getirmeksizin ve te'vil etmeksizin vacibi terkeden kimse fasık kabul edilir.

Vacibin terki farzın terki ölçüsünde olmasa bile yine de günah ve sorumluluğu gerektirir.

Bayram Namazları, Vitir Namazı, Kurban Kesmek vacip ibadetler arasındadır.

Farzı inkar eden kimse dinden çıkar, vacibi inkar eden kimse dinden çıkmaz ama günah işlemiş olur. Örneğin; namazın vaciplerinden herhangi birinin terkedilmesi namazı bozmaz. Namazın vaciplerinden biri sehven terkedilmişse sehiv secdesi yapmak gerekir. Eğer kasten terkedilmişse, namazın iade edilmesi yani yeniden kılınması gerekir.

Farzın hükmünde; yapılması kesin olarak gereklidir ve farz olduğunu inkar eden dinden çıkar. Namazı, orucu inkar etmek gibi.

Vacibin hükmünde ise; yapılması kesin olarak gereklidir ama vacib olduğunu inkar edenin küfrüne hüküm verilmez. Namazın vaciplerinden birisini bilerek terketmek tahrimen mekruhtur.

Şâfii mezhebne göre namazlarda Fatiha 'nın okunması farz anlamında vacip sayılır.


 REKLAM
DİNİ BİLGİLER
BİLGİ

Namazsitesi.com
temel namaz bilgilerinin yer aldığı, güvenilir dini kaynaklar ışığında oluşturulmuş bir web sitesidir.