namaz
namaz sitesi menü

Mesh Nedir, Mest Üzerine Mesh

Mesh, kelime anlamı olarak bir şeyi elle silmek, onun üzerinde eli gezdirmek anlamında kullanılır. Dini bir terim olarak mesh veya mesh etmek, abdest sırasında yapılan bir temizlik işlemi olup abdest alırken elin ıslaklığıyla bir uzuv, mest veya sargı üzerinde yapılan bir temizliktir. Örneğin abdest alırken başımızın üçte birini mesh ederiz ifadesini kullanırız, işte burada ıslak olan elimizi başımıza sürmek demektir.

Mesh etmek sadece başımıza veya saçımıza yapılmıyor. Özellikle yaşlıların ayağına giydiği mest üzerine de mesh yaptığınız görürüz. Buradaki "mest (huff)", topuklarla birlikte ayakları örten, giyilen ayakkabıya çeşididir.

REKLAM

Mest üzerine mesh etmek

Ayaklara mest giyildiğinde, abdest için bunun çıkarılması ve ayağın yıkanması istenmeyip mestin üzerine mesh yapma caiz görülmüştür. Mest üzerine meshin geçerli olması hadislerde belirtilmiştir.

"Mukîm, mestleri üzerine bir gün bir gece; yolcu ise üç gün üç gece mesheder" (Nesai)

Mest üzerine meshin geçerli olması için abdest aldıktan sonra mestlerin ayağa giyilmesi gereklidir. Yani mest abdestli iken giyilme şartı vardır. Bu durumda abdest alırken ayakların yıkanmasına gerek kalmaz, mestin üerine mesh edilebilir.

Mest üzerine mesh nasıl edilir

Mestin üzerine elin üç parmağı kadar yerin, elin ıslaklığı ile bir defa meshedilmesi yeterli olur. Ayaklara meshin farz miktarı budur. Her iki ayağın ön tarafına rastlayan mestin üzerindeki üç parmaklık yeri meshetmekle, farz yerine gelmiş olur.

Şafiî mezhebine göre, mestlerin üzerine bir parmak bile olsa mesh yeterlidir. Hanbelîler mestlerin üstünün yarıdan fazlasına, Malikîler ise, mestlerin üstünün tamamına meshi gerekli görürler.

Abdest alındıktan sonra mest giyildikten sonra abdestin bozulduğu ilk namaz vaktinde mesh süresi başlar. Bundan sonra 24 saat boyunca mest üzerine mesh edilerek abdesy alınabilir. Yolculuk yapanlar için ise bu sre 72 saattir. Üstte yazdığımız hadiste bu sürelere verilmiştir.

Mest üzerine meshin geçerli olması için

- Mestlerin ayağa abdestli olarak giyilmiş olması gerekir.

- Mestin, abdeste ayağın yıkanması gereken kısımları tamamen kaplıyor olaması gerekir.

- Sağlam ve dayankılı olması gerekir (en az 5 km kadar bir yol yürümek mümkün olmalı).

- Yırtık olmaması gerekir (topuktan aşağı kısmında, ayağın küçük parmakları ile üç parmak miktarı kadar yırtık veya sökük bulunmamalı)

- Mestin içine su almaması gerekir.

Mest ayaktan çıkar veya çıkarılırsa mesh bozulur ve ayaklar yıklanark abdestin tamamlanması gerekir. Meshin süresi biterse de mesh yani abdest bozulur.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir