namaz
namaz sitesi menü

At Eti Yemek Caiz Mi?

İslam'a göre Müslümanlara helal kılınan yiyecekler ve yasaklanan yani haram kılınan yiyecekler vardır. Bunlar Kur'an'da ve sahih hadislerde tebliğ edilmiştir. Genel olarak hayvan etinin helal olması için Kur'an hayvanın Allah için kesilmesi gerektiğini belirtir ve Allah adına kesilmemiş hayvanlarla, bir takım hayvanların (domuz) etinden yenmesini haram kılmıştır. Peki at eti caiz mi, at eti yemek haram mı, bu konu ile ilgili dinimizin hükmü nedir?

REKLAM

Eskiden beri at etinin yenilmesi konusunda özellikle bizim toplumumuz oldukça mesafeli bir tutum sergilemiştir ve halen sergilemektedir. Bunun da nedeni tam olarak haram olmasa da, bazı İslam Alimlerinin, mezheplerin harama yakın olduğunu söylemesi ve atın normal yaşam çerçevesinde kullanılan bir hayvan olmasıdır.

Kur'an göre at eti

Kur'an-ı Kerim'de at eti hakkında kesin bir ayet bulunmamaktadır. Nahl suresinde at, katır ve merkepten bahsedilmiş fakat etinin yenip yenmemesi hakkında bir şey söylenmemiştir. Ayette bu hayvanların taşıma aracı ve ziynet olarak yaratıldığını bildirmiştir. İşte bu ayete göre bazı Alimler bu üç hayvanın etlerinin ve sütlerinin haram olduğunu belirtmişlerdir. Ancak alimlerin çoğu ise ayetlerin Allah’ın yaratıcılığı ve nimetleriyle ilgili olduğu, dolayısıyla etleri yenen ve yenmeyen hayvanlar hakkında hüküm çıkarmanın isabetli olmayacağı kanaatinde görüş belirtmişlerdir.

"Hem binesiniz diye, hem de süs olarak atları, katırları ve merkepleri de yarattı. Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır." (Nahl Suresi, 8.ayet)

Kur'an'a göre at eti haram değildir. Fakat İslam alimleri hem yukarıdaki ayete göre, hem de eski dönemlerde atın savaşlarda ve günlük yaşamda çok kullanılmasından dolayı at etinin mekruh kabul etmişlerdir.

Mezheplere göre

Hanefî mezhebine ve Maliki Mezhebine göre, at etinin yenilmesi tenzihen mekruh (helal olan işlerine yakın olan, yapılmaması yapılmasından daha iyi olan) sayılmıştır.

Şafii mezhebine, Hanbeli mezhebine, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre, at etinin yenilmesi mubah sayılmıştır.

Farklı hadisler bulunduğu için mezhepler bazı hadisleri daha sahih bularak ona göre de yorum yapmışlardır. At eti yemek konusunda bazı hadisler şöyledir;

İlgili hadisler

"Hz. Muhammed (Sav), Hayber gazasında eşek etini yasak etti, at etini yemeye izin verdi." (Buhari)

"Hz. Muhammed (Sav), at, katır, eşek etini ve azı dişi bulunan her yırtıcı hayvanın etini yasak etti." (Ahmed b. Hanbel)

Kısaca bir Müslüman "At eti caiz mi, at eti yersem günaha girer miyim" diye sorduğunda; at eti haram değildir, ama bizim toplumumuzda at eti yeme adeti yoktur ve imamı Azam'a göre de mekruh bir durumdur. O nedenle yapılmaması daha doğru olur.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir