namaz
namaz sitesi menü

Cennetle Müjdelenen 10 Sahabe Kimdir

Hz. Muhammed Peygamberimiz (Sav) ile peygamberliği sırasında görüşen, O’nunla bir araya gelen, O'na iman eden ve Müslüman olarak ölen kişilerin hepsine sahabe denir. Sahabelerin hepsi İslam’ın ve Kuran’ın sonraki nesillere aktarılıp öğretilmesi, korunması ve yayılması için hayatlarını ve her türlü değerlerini ortaya koymuşlardır. Sahabeler Müslümanların en hayırlısı olma şerefine ermişlerdir. Bu sahabelerin arasında Peygamber Efendimiz (Sav) tarafından cennetle müjdelenen 10 sahabe vardır. Bu sahabeler Aşere-i Mübeşşere olarak ta bilinir.

REKLAM

Aslında Kur'an'ı Kerim'e göre Allah'ü Teala sahabelerin hepsine cenneti vaad etmektedir. Aşere-i Mübeşşere (müjdelenen on sahabe) bu cennet vaadini bizzat Hz. Peygamber'den (Sav) almıştır.

İslamın 4 Halifesi olan Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali cennetle müjdelenen 10 sahabe arasından yer almaktadır. Bu dört sahabe ile birlikte;
Talha İbni Ubeydullah,
Zübeyr İbni Avvam,
Sa’d İbni Ebu Vakkas,
Abdurrahman İbni Avf,
Ebu Ubeyde İbni Cerrah,
Said İbni Zeyd,
cennetle müjdelenen diğer sahabelerimizdir.

Hadisi şerifte bu sayılan sahabelerin isimleri geçmektedir;

"Ebu Bekir cennetliktir, Ömer cennetliktir, Osman cennetliktir, Ali cennetliktir, Talha cennetliktir, Zübeyr cennetliktir, Sa'd İbnu Malik cennetliktir, Abdurrahman İbnu Avf cennetliktir, Ebu Ubeyde İbnu'l-Cerrah cennetliktir."

"Sonuncu da sükut etti. Dinleyenler; "Onuncu kim?" diye sorduklarında; "Said İbnu Zeyd!" dedi. (Hadis-i şerif; Ebu Davud)

Kısaca sahabelerin hayatları

Hz. Ebubekir

571 Yılında Mekke’de doğan Hz. Ebubekir; Es Sıddîk (sadık, bağlı, doğrulayıcı) olarak anılır. Hz. Hatice’den sonra Peygamberimiz’e (Sav) ilk iman eden odur. Hz. Ebubekir (ra), iki yıl üç ay kadar halifelik yapmıştır. 

Hz. Muhammed’in (Sav), Hz. Ebubekir’in kızı Hz. Aişe ile evlenmesinden dolayı Hz. Ebubekir Peygamberimiz’in (Sav) kayınpederidir. Hz. Ebubekir'in cennetle müjdelenme ile ilgili hadisi şerif şöyledir;

"Ebu Musa el Eşarî; "Rasûlullah'la birlikte Medine bahçelerinden birinde bulunuyorduk. Birisi geldi ve içeri girmek için izin istedi. Peygamberimiz (sas); "Kapıyı aç ve kendisini cennetle müjdele." buyurdu. Kapıyı açtım, baktım ki gelen Ebu Bekir'dir. Kendisini cennetle müjdeledim. Allah'a hamd etti." (Müslim)

Hz. Ömer

Hz. Ömer (ra), 581 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. Hz. Ömer (ra) yani Ömer bin Hattab Hz. Ebubekir‘den sonraki ikinci halifedir.

Hz. Ömer’in (ra) 10 yıl kadar süren halifeliği dçneminde döneminde Bizans ile yapılan Yarmuk, Halep, Ecnadin, Demirköprü, Dathin, Firaz ve Qarteen muharebeleri ile Mısır, Suriye, Lübnan ve Filistin; Sasaniler ile yapılan Köprü, Nihavend, Kadisiye muharebeleri ile de Irak’ın tamamı ve İran’ın büyük bir kısmı feth edildi.

Peygamberimizin (Sav) Hz. Ömer ile ile ilgili hadisi şerif şöyledir;

"Yüksek derece sahiplerini onların altında olanlar görür. Tıpkı sizin semanın ufkunda doğan yıldızı görmeniz gibi. Ebu Bekir ve Ömer onlardandır." (Tirmizi)

Hz. Osman

Hz. Osman (ra), 580 yılında Taif’te doğdu. Hz. Ömer’den (ra) sonra halifelik görevini 644 yılında almış ve 12 yıl kadar sürdürmüştür. En uzun süre halifelik yapan Hz. Osman’dır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) damadı olmuştur. Hz. Muhammed’in (Sav) önce Rukiyye isimli kızıyla evlenmiştir. Daha sonra Rukiyye’nin vefat etmesiyle bir başka kızı olan Ümmü Gülsüm ile evlenmiştir. Hz. Osman (ra), Hz. Ebubekir (ra) zamanında toplatılıp kitap haline getirilen Kur’an-ı Kerim Mushaflarını çoğaltıp önemli merkezlere göndermiştir.

Hz. Ali

Hz. Ali (ra) 599 yılında Receb ayının 13. gününde Mekke'de dünyaya geldi. Babası Peygamberimizin (Sav) amcası Ebu Talib, annesi ise Esat Kızı Fatime’dir.

Hz. Ali (ra) 6 yaşında iken Peygamberimiz (Sav) onu kendi evine götürdü. Terbiye ve himayesini bizzat kendisi üstlendi. Hz. Ali Peygambere ilk iman edenlerdendir. Hz. Ali, Peygamberimizin (Sav) kızı Hz. Fatime (as) ile evlenmişti. İslam devletini 656-661 yılları arasında yönetmiştir. Sunni İslam’a göre Hz. Ali, dört halifenin sonuncusu, Şii İslam’a göre ise İmamların ilki Hz. Muhammed’in (Sav) hak varisidir.

Peygamberimizin (Sav) Hz. Ali ile ile ilgili hadisi şerif şöyledir;

"Sen (Hz. Ali) dünya ve ahirette benim kardeşimsin." (Tirmizi)

Talha İbni Ubeydullah

Talha İbni Ubeydullah Mekke'de Hz. Ebu Bekir ile beraber işkencelere maruz kalmış sahabelerdendir. İşkence sırasında Hz. Ebu Bekir ile iple birbirlerine bağlandığı için ayrılmaz dostlar anlamına gelen Karineyn denmiştir. Uhud savaşında çok fazla yara almasına rağmen yine de savaşmaya devam etmiş sonunda şehit düşmüştür. Talha İbni Ubeydullah'de cennetle müjdelenen 10 sahabe arasındadır.

Zübeyr İbni Avvam

Hz. Peygamber'in (Sav) dostu ve havarisi sayılırdı. Peygamber'e (Sav) ilk tabi olanlardan biriydi. İlk hicret olan Habeşistan'a giden Müslümanlar arasında yer almıştır. Cesurluğu sebebiyle ona insanların en şecaatlisi, en cesuru denilmiş.

Bütün savaşlara katılmış, Mısır'ın feth edeilmesinde önemli rol oynamıştır. Şehit olarak hayatını kaybetmiştir.

Sa’d İbni Ebu Vakkas

Sa’d İbni Ebu Vakkas Malik, ilk iman edenlerden birisidir. Sa'd (ra), Medine'ye hicrete kadar Mekke'de kalmıştır. Medine'ye ilk hicret edenler arasındadır. Neredeyse tüm savaşlara katılmıştır. Çoğu savaşta büyük faydaları olmuş, özellikle Uhud Savaşı'nda, atmış olduğu okların hedefini bulması ile Hz. Muhammed 'in (Sav) övgüsünü ve duasını almıştır; "Anam babam sana feda olsun! ey Sa'd"

Abdurrahman İbni Avf

Abdurrahman İbni Avf'da ilk Müslümanlardan biridir. Büyük servet sahibi biriydi ve Müslüman olduktan sonra mallarının çoğuna İslam yolunda cömertçe kullandı. Hz. Peygamber'in (Sav) katılmış olduğu bütün savaşlara katılmıştır.  Uhud Savaşı sırasında aldığı ok ve mızrak yaralarıyla sakat kalmıştır. Abdurrahman b. Avf şehit olmamış, çok yaşlanınca sakin bir hayat yaşamış ve nihayet hicretin 32. yılında Medine'de vefat etmiştir.

Ebu Ubeyde İbni Cerrah

Hz. Ömer'in"Yaşıyor olsaydı, halife tayin ederdim."dediği bir sahabidir Ebu Ubeyde İbni Cerrah. 27 yaşında Müslüman olmuş, Habeşistan'a yapılan ikinci hicrete katılmış, daha sonra Medine'ye hicret etmiştir. İlk Müslümanlardan ve Aşere-i mübeşşere içinde olan sahabelerdendir. "Eminü'l-Ümme (ümmetin emini)" lakabıyla meşhur olmuştur. Bedir savaşında kendisine saldıran babasını istemediği halde zor durumda kaldığı için öldürmüştür.

Said İbni Zeyd

Said İbni Zeyd, Peygamber Efendimiz'i (Sav) görünce hemen iman etmiş bir sahabedir. İman ettikten sonra Peygamber Efendimiz'den (Sav) babası için dua istemiştir. Hz. Rasullullah (Sav) "Onun tek başına bir ümmet olarak dirileceği" müjdesiyle dua etmiştir. Peygamber Efendimiz'in (Sav) yanından ayrılmayan sahabelerden cennetle müjdelenen sahabelerden biridir. Bedir savaşı hariç, Uhud, Hendek ve Peygamber'in katıldığı diğer bütün savaşlarına katılmıştır.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir