namaz
namaz sitesi menü

Cennet ve Cehennem

Cennet ve cehennem, dinimizde ve diğer dinlerde de ölüm sonrası ahiret hayatında var olduğuna inanılan yerlerdir. Biz müslümanlar için cennet ve cehhennem nedir, nerededir, nasıldır sorularına en güzel ve en doğru cevabı Kuran-ı Kerim ve hadisler vermektedir. Biz de bunlara göre cennet ve cehennemi yazmaya çalışalım.

Kelime anlamı olarak cennet; çok güzel yer, huzur veren yer, bir şeyden fazlasıyla bulunan yer anlamlarına gelmektedir. Cehennem ise; sıkıntı veren yer, çok sıkıntılı yer, derin kuyu anlamlarına gelmektedir.

REKLAM

Dini terim olarak, Kuran'a göre cennet ve cehennem ise şöyledir;

Cennet

Allah'a iman etmiş müminlerin içinde sonsuz olarak kalacakları, çeşitli nimetlerle bezenmiş olan, öldükten sonra ebedi mutluluk veren yerlerdir. Kuran'a göre cennet Bakara suresinde çok güzel tasvir edilmiştir;

"İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, "Bu (tıpkı) daha önce (dünyada iken) bize verilen rızık!" diyecekler. Halbuki bu rızık onlara (dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır." (Bakara suresi, 25. ayet)

Ayetin mealinden de anlaşılacağı gibi cennetin iman edenler için olacağı ve ebedi olarak kalacakları söylenmiştir. Salih ameller ise mümin için dünyada yararlı işleri, tutum ve davranışları anlatmaktadır. Yine başka bir ayetlerde de aynı manada cennet tanımlanmıştır.

" İman edip salih ameller işleyenler ise cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır." (Bakara suresi, 82. ayet)

" Mü'min olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar." (Nisa suresi, 124. ayet)

Bu ayetlerden başka da Kura'da cennet pek çok yerde geçmiş, cennete kimlerin girecekleri, kimlerin giremeyecekleri, cennetin tasviri yapılmışıtır.

Cehennem

Ahirette kafir olanların, Allah'ı, Kuran'ı inkar edenlerin sonsuz olarak kalacakları, günahkar müminlerin ise yaptıkları günah ve suçları ölçüsünde cezalandırılmak üzere kalacakları yerlerdir. Kuran'a göre cehennem de cennet gibi Bakara suresinde tasvir edilmiştir;

"İnkâr edenler ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar cehennemliktir. Onlar orada ebedî kalacaklardır." (Bakara suresi, 39. ayet)

"Evet, kötülük işleyip suçu benliğini kaplamış (ve böylece şirke düşmüş) olan kimseler var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır." (Bakara suresi, 81. ayet)

Bir çok ayette cehennemden de bahsedilmiş, cehennmeim sonsuz olduğu ve azap verici bir yer olduğu anlatılmıştır. Cehennem için başka isimlerde Kuran'da geçmiştir. Bu isimlere bakarak bile cehennemin ne kadar dehşet verici bir yer olduğu anlaşılabilir; derin kuyu, ateş, son derece büyük, alevleri kat kat yükselen ateş, düşenlerin çoğunun geri dönmediği uçurum, çılgın ateş ve alev vb.

"Rabbimiz! Sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur." (Al-i İmran suresi, 192. ayet)

" Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe (cehenneme) gireceklerdir." (Nisa suresi, 10. ayet)

" Böylece onlardan kimi ona iman etti, kimi de sırt çevirdi. (O iman etmeyenlere) çılgın ateş olarak cehennem yeter." (Nisa suresi, 55. ayet)

Cennet ve cehennem ile ilgili Kuran ayetleriyle açıklanmıştır ve bunlar kafidir. Bunların yanı sıra Peygamber Efendimiz'in (sav) bir çok hadis-i şerif bulunmaktadır.

"Eğer Allah seni cennete koyarsa, orada canının her çektiği, gözünün her hoşlandığı şey bulunacaktır." (Tirmizi)

"Veyl, cehennemde bir vadidir. Kafir orada, kırk yıl batar da dibine ulaşamaz."  (Tirmizi)

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir