namaz
namaz sitesi menü

Haşr ve Mahşer Nedir?

Haşr ve mahşer birbirini tamamlayan terimlerdir aslında. Haşr (haşir) demek; dirilmek, toplamak, bir araya gelmek demektir. Mahşer ise; toplanılan, bir araya gelinen yerin adına denir. Dinimizde Haşr ve Mahşer nedir kısaca açıklamaya devam edelim.

Haşr, kıyamet günü geldiğinde ölmüş olan insanların dirilmesi anlamında kullanılır.

Mahşer, dirilen bu insanların bir araya gelerek toplanacakları ahiretteki yerin adıdır.

Kuran-ı Kerim'de haşr ve mahşer ile ilgili ayetler bulunmaktadır.

"Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah va'dinden dönmez." (Al-i İmran suresi, 9. ayet)

"O gün günahkârları, (gözleri korkudan donup) gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz." (Taha suresi, 102. ayet)

REKLAM

Haşr, insanların ödükten sonraki dirilmeleri sadece ruh ile değil, beden ile birlikte olacaktır. Allah nasıl insanları yoktan var ettiyse, yine Allah insanları öldükten sonra bir araya toplayıp diriltmeye de kadirdir.

"İnsan, kendisinin kemiklerini biraraya toplayamayacağımızı mı sanır? Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. " (Kıymaet suresi, 3 ve 4. ayet)

Mahşer meydanında toplanan insanların dünyadaki amellerine göre hesap vereceklerdir. Bu hesaptan çıkıp çıkmayacaklarını düşüneceklerinden en yakınlarıyla bile ilgilenmeyeceklerdir. Haşr günü, mahşer meydanında müminlerin yüzleri parlayacak, kafirlerin ise kararacaktır. Peygamber Efendimiz (sav) hadislerinde bu konu ile iglili bilgiler vermiştir.

"Kıyamet günü insanlar; beyaz, du­ru ve kepekten arınmış undan yapılan çörek gibi bir saha üzerinde toplanırlar."

"O sahada, hiç kimse için bir şeye delâlet edecek, yol gösterecek herhangi bir alâ­met yoktur!" (Buhari)

Haşr ve Mahşer ile ilgili ayetler

Yine Kuran-ı Kerim ayetlerinde mahşer meydanında neler olacağına dair ayetler vardır.

"Allah kime hidayet verirse, işte doğru yolu bulan odur; kimi de hidayetten uzak tutarsa, artık onlara, Allah'tan başka dostlar bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzükoyun haşrederiz. Onların varacağı ve kalacağı yer cehennemdir ki, ateşi yavaşladıkça onun alevini artırırız." (İsra suresi, 97. ayet)

"Yüzükoyun cehenneme (sürülüp) toplanacak olanlar; işte onlar, yerleri en kötü, yolları en sapık olanlardır." (Furkan suresi, 34. ayet)

"(Düşün) o günü ki, dağları yerinden götürürüz ve yeryüzünün çırılçıplak olduğunu görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın onları (tüm ölüleri) mahşerde toplamış olacağız." (Kehf suresi, 47. ayet)

"Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler." (Nebe suresi, 14. ayet)

Kıyamette haşr olup yeniden dirilerek mahşer meydanında toplanıldığında o günün korkuları oldukça dehşet vericidir. Bunları Kuran-ı Kerim ayetlerinde ve Peygamber Efendimiz'in (sav) hadislerinde görebiliyoruz. İnanan tüm müslümanlar o günün korkularından ve cezalarından yine Allah'a sığınarak kurtulabilirler.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir