namaz
namaz
namaz blog

KUNUT DUALARI

Kunut Duaları

Kunut duaları, Yatsı namazında kılınan vitir namazının 3. rekatında yani son rekatında okunan dualardır. Kunut Duaları iki tanedir; biri "Allahümme inna nesteinüke" başlar, diğer kunut duası "Allâhümme iyyake na'büdü" olarak başlar.

Kunut Dualarının Okunuşları ve Anlamları

Kunut Duası 1

Kunut Duası 2

Okunuşu

Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük
ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Okunuşu

Allâhümme iyyâke na'büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes'â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Anlamı

Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Anlamı

Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

 

Sesli Okunuşları

Kunut duası 1

Kunut duası 2

 

Peygamber Efendimiz'in (S.a.v.) değişik zamanlarda ve farklı namazlarda farklı farklı kunut duaları okuduğuna dair hadisler vardır. Şafiî ve Maliki mezhebine göre, kunut duaları, sabah namazının farzında rüku ile secde arasında kıyam halinde okunur. Hanefi mezhebine göre, kunut dualarının farz namazlarda geçici bir süre için okunduğu ve daha sonra kaldırıldığı, sadece vitir namazında okunacağını belirtir.

« Namaz Duaları »


REKLAM
DİNİ BİLGİLER
BİLGİ

Namazsitesi.com
temel namaz bilgilerinin yer aldığı, güvenilir dini kaynaklar ışığında oluşturulmuş bir web sitesidir.