namaz
namaz sitesi menü

Kunut Duaları

Kunut duaları, Yatsı namazında kılınan vitir namazının 3. rekatında yani son rekatında okunan dualardır. Kunut Duaları iki tanedir; biri "Allahümme inna nesteinüke" başlar, diğer kunut duası "Allâhümme iyyake na'büdü" olarak başlar.

Kunut dualarının türkçe okunuşları ve mealleri ayrı ayrı gösterilmiştir.

REKLAM

Kunut Duası 1 okunuşu

Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük
ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut Duası 2 okunuşu

Allâhümme iyyâke na'büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes'â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Kunut Duası 1 anlamı

Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Kunut Duası 2 anlamı

Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Kunut duası 1 sesli dinle


Kunut duası 2 sesli dinle


Kunut Duaları ne zaman okunur

Peygamber Efendimiz'in (S.a.v.) değişik zamanlarda ve farklı namazlarda farklı farklı kunut duaları okuduğuna dair hadisler vardır.

Şafiî ve Maliki mezhebine göre, kunut duaları, sabah namazının farzında rüku ile secde arasında kıyam halinde okunur. Hanefi mezhebine göre, kunut dualarının farz namazlarda geçici bir süre için okunduğunu ve daha sonra kaldırıldığını, sadece vitir namazında okunacağını belirtir.

Vitir namazı tek kılınsa da cemaatla kılınsa da her ikisinde de imam ve cemaat kunut dualarını içinden okurlar.

Hz. Peygamber (s.a.v.) hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur;

"Zikrin en hayırlısı gizli olanı, rızkın en hayırlısı da yetecek kadar olanıdır" (Ahmed b. Hanbel)

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir