namaz
namaz sitesi menü

En Kısa Dualar

Dua etmek; Allah'tan kendi veya başksının adına bir şeyler istemektir. Allah'a yalvarma ve yakarmadır. Dua bizler ile Allah (c.c) arasındaki bir iletişim şeklidir. Dinimizde, Kur'an-ı Kerim'den dualar ve sureler, Peygamberimizin (sav) duaları, namazda okuduğumuz dualar veya normal hayatta okuduğumuz (yemek duası, nazar duası, ezan duası) gibi çok kısa dualar bulunmaktadır.

En çok bilinen ve okunan kısa dualar

İlk olarak hadislerden öğrendiğimiz Peygamber Efendimiz'in (sav) okuduğu ve tavsiye ettiği kısa duaları yazalım. Bu dualar namazda okunmaz ama onun haricinde her zaman okunabilir.

REKLAM

Peygamberimiz'in kısa duaları;

"Ya Rabbi! Sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet." (İbn Mace)

"Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik niyaz ediyorum." (Müslim)

"Ey kalplere egemen olan Allah’ım! Kalbimi dininde sabit kıl." (Tirmizi)

"Allah’ım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım." (Nesai)

Peygamberimizden (sav) öğrendiğimiz dualardan sonra Kuran'ı Kerim ayetlerinde geçen dualar bulunmaktadır. Bu ayetler dua niyetine de ezberlenip okunabilir.

Kuran-ı Kerim'deki kısa dualar;

"Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al." (A'raf suresi, 126. ayet)

"Rabbim! İlmimi arttır." (Taha suresi, 114. ayet)

"Rabbim! Beni tek başıma bırakma." (Enbiya suresi, 89. ayet)

"...Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır." (Mümtehine suresi, 4. ayet)

"İşimi bana kolaylaştır." (Taha suresi, 26. ayet)

Bir de özellikle çocukların okuduğu ve küçük yaşta öğretilen kısa dualar bulunmaktadır. Bu dualar bir işe başlarken, yemekten önce, ezandan sonra, nazar değmemesi için, tuvalete girip çıkarken okunan dualar gibi dualardır.

Rabbi Yessir Duası;

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr" (Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır)

Nazar Duası;

"Uizukumâ bikelimâtillâhittâmmeti min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammetin" (Sizi her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın tastamam olan kelimelerine sığındırırım)

Ezan Duası;

"Allahumme Rebbe hazihi’d-da’veti’t-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü’l-mîâd."

Yemek Duası;

"Elhamdülillahillezi etamena ve sekana ve cealena müslimin. Allahümme barik lena fîh, ve etımnâ hayran minhü verzukna ve ente hayru’r-razikîn. Allahümme inna neselüke tamamen’nnimeti ve devame’l-afiyeti."

Tuvalete girerken okunacak dua;

"Allahümme innî euzü bike minel hubsi vel habais" (Allah’ım! Pislikten ve cin ve şeytan gibi kötü yaratıklardan sana sığınırım)

 

Bu duaların yanı sıra namazlarda devamlı olarak okuduğumuz kısa sureler ve dualar bulunmaktadır. Bu duaların bazıları Kuran'da da geçmektedir. Ayrıca bu dualar namazların dışında da okunabilir. Duaların anlamlarını öğrendiğinizde namazların dışında da bu namaz dualarını okumanın da ne kadar faziletli ve güzel olduğunu görebilirsiniz.

Sübhaneke;

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik
ve tebârakesmük
ve teâlâ ceddük
(vecelle senâük)*
ve lâ ilâhe ğayrük.

* sadece cenaze namazlarında okunur.

Allahümme Salli ve Barik Duaları;

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. 
Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

İhlas Suresi;

Kul hüvellâhü ehad
Allâhüssamed
Lem yelid ve lem yûled
Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Kevser Suresi;

İnnâ a'taynâkel kevser
Fesalli lirabbike venhar
İnne şânieke hüvel'ebter

Asr Suresi;

Vel asr
İnnel insane le fi husr
İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir