namaz
namaz sitesi menü

Fatiha Ne Demek?

Fatiha kelime anlamı olarak; açmak, açış, açılış demektir. Fatiha Kuran-ı Kerim'in ilk suresi olan, yani Kuran'ı açtığımızda ilk okuduğumuz, ilk karşımıza çıkan suredir. Bu nedenle bu sureye Fatiha denilmiştir.

Genellikle Kuran'daki sureler isimlerini içinde geçen kelimelerden alınmıştır. Örneğin kevser suresi (İnnâ a'taynâkel kevser), Asr suresi (Vel asr), Felak suresi (Kul e'ûzü birabbil felak)... Ama Fatiha suresini okuğumuzda dikkat ederseniz surenin içinde Fatiha hiç geçmez.

Fatiha'nın okunuşu

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

REKLAM

Neden Fatiha denilmiştir

Bu sure aynı zamanda tümüyle ilk inen sure olduğu için de Fatiha adını almıştır. Aynı zamanda tüm namazların başında okunan sure olduğu için de Fatiha denilmiştir. Ama kısaca en önemli nedeni Kuran'ı Kerim'in ilk suresi, açılış suresi olduğu için bu sureye Fatiha suresi denilir.

Fatiha'nın kökü

Arapçadan gelen fatihanın kökü fth olduğundan fetih te aynı anlama gelmektrdir. İkiside açan, açış, açılış, açılacak şeylerin başı manalarında kullanılır.

Namazlarda ilk okunması sebebiyle "es-Salât" olarakta geçmektedir. Yine Kuran'ın esası, özeti olması gibi nedenlerle "ümmü'l-kitab" da denilmektedir.

Fatiha Suresi Kuran'da geçen bir duadır aynı zamanda. Fatiha okunduktan sonra bu nedenle "amin" denilmektedir.

Fatiha'nın Meali

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
3- O Rahmân ve Rahim,
4- O, din gününün maliki Allah'ın.
5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).
6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil. (Elmalılı M. Hamdi Yazır)

Ebû Hüreyre (ra) rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz (sav);

"Nefsimi kudret elinde tutan Zât-ı Zü’l-Celâl’e yemin ederim ki, Allah, Fatiha’nın bir mislini ne Tevrat’ta, ne İncil’de, ne Zebur’da, ne de Furkân’da indirmemiştir" (Kütüb-ü Sitte)

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir