namaz
namaz sitesi menü

Haram Aylar Nedir

Haram aylar denince insanın aklına kötü bir düşünce geliyor, çünkü haram yapılması istenilmeyen, yasaklanmış olan şey demektir. Aslında Haram aylar düşünülenin aksine hürmete layık aylar olarak anılır. Peki bazı aylara neden haram aylar denir, haram aylarda ne yapılmaması istenmiş, bu aylar hangileridir, ayeti ve hadisleri.

Haram aylar hangileridir

Zilkâde,
Zilhicce,
Muharrem,
Receb

REKLAM

Bu aylar haram ay sayılmış, bunun nedenide, bu ayların da 3 aylar gibi mübarek sayılması ve bu aylarda savaş yapmanın yasak olmasıdır. Haram aylara; el-eşhuru’l-hurum ismi de verilmektedir.

Peygamber Eendimiz (sav), kendisine karşı savaş açılmadığı sürece bu aylarda savaşa girişmemiş, bir sefere çıktıktan sonra haram aya girildiğinde de ayın geçmesini beklemiştir. (Heysemi)

Haram ay ile igili ayetler

Haram eyların en büyük hükmü tabi ki Kur'an'dır. Kuran-ı Kerim'de haram aylardan bahsedilmektedir.

"Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki: "O ayda savaş büyük bir günahtır..." (Bakara suresi, 217. ayet)

"Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekûn savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekûn savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir." (Tevbe suresi, 36. ayet)

"Haram ayları ertelemek, ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkar edenler saptırılır. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için Haram ayı bir yıl helâl, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri, kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah inkarcı toplumu doğru yola iletmez." (Tevbe suresi, 37. ayet)

Ayetlerin tefsirine göre, Allah’ın evrende var ettiği düzene göre ayların sayısının on iki olduğu belirtilmiş, bunlardan dördünün özel hükümlerinin olduğu hatırlatılıp bu düzenlemeye aykırı davrananların asıl kendilerine yazık etmiş olacaklarına dikkat çekilmiş ve aylarla ilgili bu nizam üzerinde nesî adıyla yapılan oyunlar şiddetle kınanmıştır.

Bu aylarda mübarek sayılır

Ayetlerden ve tefsirlerden anladığımız üzerine bu aylarda mübarek aylardan sayılır. Nasıl ki 3 ayların (Receb, Şaban ve Ramazan) önemini biliyorsak, haram aylarda bu şekilde önemlidir. Bu aylarda ayette geçtiği gibi "Nefislerinize zulmetmeyiniz" demesinin günah işlemek olarak açıklandığı görülmüş ve dolayısıyla bu aylarda günah işlemenin cezası diğer aylara göre daha çok olacağı söylenmiştir.

Haram aylarda savaşın haram kılınması, müslümanların yaptığı sevap veya günahlara başka zamanlarda yapılanlardan daha fazla ödül veya ceza verilmesi dini kaynaklarda yazmaktadır.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir