namaz
namaz sitesi menü

Kur'an'daki Tilavet Secdesi Ayetleri

Tilavet Secdesi, Kur’ân-ı Kerim'de ondört yerde, secde ayeti vardır. Kur'ân'da ondört yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye tilavet secdesi denir.

Kuran-ı Kerim'deki tilavet secdesi cüzleri ve ayetleri

1- Â'râf sûresinin 206,
2- Ra'd sûresinin 15,
3- Nahl sûresinin 49,
4- İsrâ sûresinin 107,
5- Meryem sûresinin 58,
6- Hac sûresinin 18,
7- Furkân sûresinin 60,
8- Neml sûresinin 25,
9- Secde sûresinin 15,
10- Sâd sûresinin 24,
11- Fussilet sûresinin 37,
12- Necm sûresinin 62,
13- İnşikak sûresinin 21,
14- Alâk sûresinin 19. ayetleri secde ayetleridir.

REKLAM

Bu ayetlerinin okunması veya işitilmesi durumunda tilavet secdesi yapılması gerekir.

Tilavet secdesinin yapılışı: Namaz dışında secde ayetini okuyan veya secde ayetini işiten kişi, tilavet secdesine niyet ederek abdestli olarak, kıbleye karşı ayakta durup, elleri kulaklara kaldırmadan "Allahü ekber" diyerek secdeye gider. Üç defa "sübhâne rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra tekbir alarak secdeden kalkar ve "semi'nâ ve ata'nâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" der. (Bakara suresi, 286. ayet)

Bu ayetlerden sadece Sâd sûresinin 24. ayetinde "rükû", diğerlerinde "secde" kelimesi geçmektedir. Hac sûresinin 77. ayetinde de "rükû edin ve secde edin" denilmektedir. Hanefîler, bu ayeti secde ayeti saymamışlardır. İmam Şâfiî ve İmam Ahmed bu ayeti secde ayeti saymış buna mukabil Sâd sûresinin 24. âyetini secde ayeti saymamışlardır. Hac suresinin 77. ayeti haric diğerlerinde secde ayetleri işaretlenmiştir.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir