namaz
namaz sitesi menü

Namazda Takke veya Sarık Takmak

Namaz kılarken genç ve yaşlı farketmez bazı müslümanların takke taktığını veya sarık sardığını görebiliriz. Namazda takke takmak veya namazda sarık sarmak ile ilgili hüküm nedir, takke takmak sünnet mi, hangisi dha faziletli, bununla ilgili hadisler var mıdır?

İlk olarak Peygamber Efendimiz'in (sav) nasıl namaz kıldığına bakmak gerekir. Çünkü bilirsiniz ki bizler namazı Peygamberimiz'den öğreniriz; Kur'an da namaz, secde, rüku vardır ama tam olarak namazın nasıl kılınması gerektiğini Peygamberimiz'in (sav) namazına ve öğrettiklerine göre kılarız. Takke takmak veya sarık sarmak ile ilgili de dini kaynaklarda şöyle geçer; Hz. Peygamberi'in (sav) namaz kılmak için özel bir kıyafeti yoktu, bunun içinde takke veya sarıkta dahil. Ama o zamanın şartlları gereği herkesin erkeklerin de dahil başı örtülü idi. Yani Peygamberimiz (sav) normal yaşamındaki kıyafeti ile namaz kılar ve kıldırırdı.

REKLAM

Takke takmanın hükmü

Namaz kılarken takke takmanın vey sarık sarmanın iki farklı görüş vardır aslında;

Birincisi; yukarıda anlattığımız gibi Peygamberimiz'in (sav) normal yaşamındaki kıyafet ile namaz kıldığı ve o zamanki şartların, özellikle çoğrafi koşullarnı gereği devamlı sarık sardığı için, namazda takke veya sarık bir zorunluluk olarak görülmemiştir. Hz. Peygamber (sav) yanında namaza özel bir örtü, takke veya sarık taşımazmış. Hatta bazı rivayetlerde başındaki başlığı çıkarıp, önüne sütre olarak koyduğu yazmaktadır.

İkincisi ise; Hz. Peygamber (sav) çoğunlula başı örtülü namaz kıldığı için, takke veya sarık O'nun fiili sünneti olarak görülmüş ve başı açık namaz kılmanın mekruh olduğu söylenmiştir. Ayrıca bununla ilgili ayet mealinde bazı İslam alimleri erkekler için takke veya sarığı da saymışlarıdır.

"Ey Ademoğulları! Her mescitde ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf edenleri sevmez." (A'raf Suresi, 31. ayet)

Müfessirler bu ayettin tefsirinde; özellikle mescide, camiye giderken takınılması gereken ziynetler içersinde erkeklerin başlarını örtmesinide saymışlardır. Bundan dolayı namazda takke giyilmesi çoğu mezhebe göre müstehap (Müstehap; dinimizde sevilen, yapılması uygun olan, işlenmesi teşvik edilen eylemlere denir) sayılmıştır.

Daha ağır basan görüş ise ikinci görüş yani namazda takke takmak müstahaptır denen görüştür. Namaz kılarken secdeye engel olmayacak takke takmak daha faziletli görülmüş, hatta sarık takkeden daha faziletli sayılmıştır.

Ama net olan bir hususda şudur; erkeklerin namazı başları açık kılmalarının herhangi bir sakıncası yoktur ve takke takmamak günah değildir. 4 büyük mezhebe göre de başı örtmek sünnet sayılmıştır.

Takke veya sarık ile ilgili hadisler

"Bedir’de, Huneyn’de sarıklı melekler yardım etti. Sarık, müminle, kâfiri ayırt edici bir alamettir." (Deylemi)

"Resulullah, sarık sardığında, ucunu iki küreği arasına -iki karış kadar- uzatırdı." (Müslim)

"Sarıkla kılınan iki rekat namaz, sarıksız kılınan 70 rekat namazdan daha efdaldir." (Ebu Nuaym)

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir