namaz
namaz sitesi menü

Kadın Peygamber Var Mı?

Allah ile insanlar arasında elçi olarak görevlendirilen Allah'ın emirlerini ve yasaklarını bildiren, insanlara doğru yolu gösteren elçilere Peygamber denir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamber vardır ama hadis kaynaklarına göre Hz. Adem'den beri çok daha fazla peygamber geldiği bilinmektedir. Peki bunların arasında kadın peygamber var mı? Yoksa neden hiç kadın peygamber gelmemiştir?

Bilindiği gibi ilk peygamber Hz. Adem (as), son peygamber de Hz. Muhammed (sav)'dır. Bu iki peygamber arasında sayısını bilemeyeceğimiz kadar çok peygamber görevlendirilmiştir.

REKLAM

Hadis kaynaklarında 124.000 peygamber olduğu rivayet edilir. Bunların sadece 25 tanesinin ismi Kuran'da geçmektedir. Fakat bu başka peygamber olmadığı anlamına gelmemelidir. Sadece şu biliniyor ki, bu peygamberlerin arasında hiç kadın peygamber yoktur. Çünkü peygamber olmanın özelliklerinden biri de erkek olmaktır. Kuran-ı Kerim ayetlerinde bundan açıkca bahsedilmiştir.

"Biz senden önce de, memleketler halkından ancak kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri peygamber olarak gönderdik..." (Yusuf suresi, 109. ayet)

" Senden önce de ancak, kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun." (Nahl suresi, 43. ayet)

Kadın peygamber gönderilmemesi nedenleri olarakta, peygamberliğin güç bir vazife olması, kadınların yaratılış olarak daha zayıf olması, kadınların biyolojik yapısı, hamilelik ile anne olma görevi gibi nedenler gösterilmektedir. Ayrıca gelen tüm peygamberler çeşitli zulüm ve işkenceler görmüşlerdir. Kadın bir peygamber olsaydı erkeğe göre bunlar ile daha zor mücadele edebilirdi. Hamilelik ve anne olmasından dolayı zaten kadına en büyük görevlerden biri yüklenmiştir.

Kısaca Peygamberlik vazifesinin şartları oldukça ağır olduğundan, kadının ise yaratılış itibariyle bu ağır görevin sorumluğunu taşımaya elverişli olmadığından Allah hiç kadın peygamber göndermemiştir.

Kuran'da geçen ayetlerden de anlaşılacağı gibi de peygamberler erkeklerden seçilmiştir. Bir kadının peygamber olarak gelmesi veya gelmemesi aslında müslümanlar için önemli olmamalı. Müslümanlar, Allah tarafından gönderilen peygamberlerin hepsine de inanıp iman etmek zorundadır.

Ama kadın peygamber olmasa da Peygamber yolundan giden, tüm insanlığa, tüm kadınlara örnek olan Hz. Hatice, Hz. Meryem, Hz. Aişe gibi mübarek annelerimiz olmuştur.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir